Zaloguj się

Nowe systemy dyspozycyjne i telematyczne w sterowaniu i optymalizacji procesów dystrybucyjnych

  •  Herbert Sonntag
  • Kategoria: Konferencje


Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

1. Wprowadzenie
Nowe systemy dyspozycyjne i telematyczne umożliwiają ciągły dostęp do informacji w trakcie procesu dystrybucji. Systemy te, z jednej strony służą dynamicznej integracji sterowanych wielkości w sterowaniu trwającego procesu transportu, z drugiej natomiast oferują zamknięcie przerw w łańcuchu informacyjnym łańcucha dostaw dla pozostałych jego uczestników.
W ten sposób mogą być realizowane rosnące wymagania dynamicznej dyspozycji aktualnych zleceń transportowych. Z reguły proces ten odbywa się na bazie planów dziennych, które są zintegrowane z aktualnymi informacjami o marszrutach i trasach na dany dzień.

Nowe systemy dyspozycyjne i telematyczne umożliwiają uwzględnianie sytuacji na drogach lub nawet nowych zleceń w procesie transportu. Dane są przekazywane przez funkcje w backoffice – do miejsca kierowania logistyką w przedsiębiorstwie - lub bezpośrednio kierowcy do systemu pokładowego, przykładowo jako propozycja trasy, względnie nowego zlecenia od klienta. Przebieg jest w znacznym stopniu kształtowany według zachodzących zdarzeń, tzn. tylko ważne pojazdy i sytuacje wpływające na decyzję są w odpowiedni sposób widoczne.

Planowane wprowadzenie opłat drogowych w Niemczech na bazie komputera pokładowego z funkcją GPS i GSM stało się ważnym elementem otwarcia rynku dla aplikacji logistycznych. W tym przypadku będzie używany standardowy komputer pokładowy. Logistyczne aplikacje po stronie pojazdu powinny być realizowane poprzez PDA (Personal Digital Assistent), jako „Front End” komputera pokładowego w systemie Windows CE.

2. Contour Bulk - Aplikacja w obszarze pełnych ładunków
Contour Bulk jest systemem dyspozycyjnym i telematycznym dla przedsiębiorstw transportowych w różnych obszarach przemysłu, w tym dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się logistyką przewozu drobnicy i ładunków całopojazdowych oraz dla firm przewozowych i spedycyjnych w transporcie dalekobieżnym.
Contour Bulk jest ukierunkowany na prace z zakresu dyspozycji, które dotyczą przyjmowania zleceń od klientów i przekazywania dyspozycji przy pomocy kontyngentu do pojazdów (środków transportu) i miejsc produkcji. Oprócz firm transportowych, które same zarządzają swoją flotą, produkt ten może być wykorzystywany przez operatorów logistycznych. Są to firmy, które na zlecenie klienta dokonują zakupu drobnicy i zlecają jej transport u dostawcy lub przekazują działania transportowe firmie przewozowej, zgodnie z zamówieniami i nadzorują dalej ich realizację i rozliczenie.
Celem jest odciążenie użytkownika od prac rutynowych, automatyzacja i przyspieszenie prac manualnych oraz optymalizacja działań w zakresie dyspozycji i planowania. Ponadto można osiągnąć oszczędności kosztów w wyniku celowej i optymalnej dyspozycji. Contour Bulk został opracowany przez praktyków dla praktyków. Na jego rozwój wpłynęły wieloletnie doświadczenia z różnych branż.

Contour Bulk jest wielostanowiskowy i może mieć zastosowanie w sieci intranetowej jednocześnie przez wiele oddziałów i wielu dysponentów. Stanowiska pracy, które nie są włączone do sieci intranetowej, mogą mieć dostęp do systemu przez oprogramowanie Windows Terminal Server. Podstawę systemu Contour Bulk tworzy baza danych Oracle, przez którą przepływają wszystkie dane. System opracowany jest do zastosowania na platformie Windows NT lub Windows 2000 i ma przygotowaną warstwę użytkownika w oparciu o standardy Windows, co ułatwia obsługę użytkownikom Windows. W celu używania funkcji export, konieczna jest instalacja MS Excel, a do obsługi komponentów web, takich jak statystyka web i webexport jest konieczna instalacja MS IE wersja 5 lub wyższa oraz MS IIS.

Do korzystania z połączeń telematycznych niezbędne jest wyposażenie pojazdów w komputer pokładowy. W praktyce system pracuje z komputerami pokładowymi firmy OHB, ale może być również podłączony poprzez standardowe wejścia do urządzeń innych producentów. Firma IVU Traffic Technologies AG opracowała rozwiązanie, które umożliwia komunikację pomiędzy pojazdem a stanowiskiem dyspozycyjnym w sposób półautomatyczny, przy wykorzystaniu telefonów komórkowych dostępnych w handlu. I tak, szczegóły dotyczące zlecenia, przekazywane przez system na numer telefonu komórkowego (kierowcy), muszą być manualnie potwierdzone SMS-em przez kierowcę.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 10 styczeń 2013 11:25
Zaloguj się by skomentować