Zaloguj się

Wykorzystanie kodów kreskowych w zarządzaniu łańcuchami dostaw w firmie Philip Morris Polska SA

  •  Magdalena Kitlińska
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

Wdrożenie nowych rozwiązań logistycznych w PMP - automatyczny system przenoszenia i paletyzowania kartonów zbiorczych
Kody kreskowe na paletach z wyrobami gotowymi stosowane były w firmie Philip Morris już od dawna. Ponieważ oddziałów firmy na całym świecie jest bardzo dużo, a do tej pory brakowało ujednoliconych wymagań co do wyglądu etykiety logistycznej i samego kodu, tak więc były one w każdym kraju różne. Poza tym etykiety te nie były standardowe. Począwszy od listopada 1999 r. rozpoczął się proces wdrażania etykiet z kodami kreskowymi na paletach i kartonach z wyrobami gotowymi we wszystkich europejskich oddziałach firmy. Dzisiaj już w co najmniej dwudziestu krajach stosowane są standardowe kody kreskowe EAN-128 na kartony oraz na palety z wyrobami gotowymi. Symbolika używana w etykietach z kodem kreskowym jest zgodna z normami EAN/UCC.
W czerwcu 2001 r. został wdrożony w naszej firmie system automatycznego przenoszenia kartonów zbiorczych bezpośrednio z maszyn pakujących do miejsca przeznaczonego na paletyzowanie. W tym samym czasie wprowadzono etykiety logistyczne na kartony zbiorcze zawierające standardowy kod kreskowy EAN-128. System automatycznego przenoszenia został dostarczony przez firmę Stork BP&L (Stork Bottling, Packaging & Logistics Systems BV), natomiast etykiety i drukarki dostarczyła nam firma Logopak. Począwszy od września zaczęto stosować również nowe etykiety logistyczne na palety z wyrobami gotowymi. Najważniejszymi zadaniami, które miał spełnić nowy system były:
• kontrola drukarek do etykiet na kartony zbiorcze i na palety z wyrobem gotowym,
• kontrola nadzorcza systemu automatyzacji,
• zbieranie danych z systemu,
• interfejs systemu z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

Główną zaletą funkcjonalną jest fakt, iż kontrola nadzorcza systemu zapewnia, że tylko kartony z tym samym kodem produktu oraz wariantem produkcyjnym i z tej samej maszyny mogą znaleźć się na tym samym stole sortującym i zostać ułożone na tej samej palecie. System zapewnia także prawidłowość danych na etykietach logistycznych. Ponadto system ma możliwość interfejsu z zewnętrznymi systemami. Jest to regionalny system nadawania kodów produktów oraz SAP R/3. To rozwiązanie systemu jest jeszcze na etapie wdrażania.

Charakterystyka etykiety na kartony zbiorcze z wyrobami gotowymi
Etykieta składa się z następujących elementów:
• informacje o produkcie (kody produktu, wariant produkcji),
• informacje dla klienta (jeżeli klient sobie tego życzy istnieje możliwość umieszczania specyficznych informacji na etykiecie),
• informacje operacyjne (data produkcji, godzina hh:mm:ss, numer maszyny, symbol fabryki).

Na etykiecie pojawiają się dwa kody kreskowe EAN-13 oraz EAN-128.
W skład kodu EAN-128 wchodzą następujące informacje przedstawione przy pomocy standardowych identyfikatorów zastosowania:
• IZ 01 - określający numer towaru EAN,
• IZ 20 - charakteryzujący wariant produktu (zmiana ceny, promocje),
• IZ 11 - przedstawiający datę produkcji (datę pakowania wyrobu w karton zbiorczy),
• IZ 10 - identyfikujący numer serii produkcyjnej charakterystyczny dla danej jednostki.

Charakterystyka etykiety na palety z wyrobami gotowymi
Niezależnie od centrum produkcyjnego zarówno etykiety na kartony zbiorcze jak i etykiety na palety mają jednakowy wygląd i strukturę kodów kreskowych.
Na etykiecie na palety umieszczone są następujące informacje:
• logo firmy,
• seryjny numer jednostki wysyłkowej (SSCC),
• informacje o produkcie (nazwa produktu, kod produktu, kod EAN-13 z poziomu kartonu, wariant produktu),
• informacje operacyjne (data pakowania, liczba kartonów na palecie, nr zamówienia),
• informacje dla klienta (dowolne na prośbę klientów).

Strukturę kodu kreskowego EAN-128 przedstawiają następujące identyfikatory zastosowania:
• IZ 00 - seryjny numer jednostki wysyłkowej (SSCC),
• IZ 10 - numer serii produkcyjnej charakterystyczny dla danej jednostki,
• IZ 02 - kod produktu EAN-13,
• IZ 20 - wariant produktu,
• IZ 13 - data produkcyjna,
• IZ 37 - liczba kartonów zbiorczych na palecie,
• IZ 90 - do użytku wewnętrznego.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w piątek, 07 grudzień 2012 13:20
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe