Zaloguj się

Elastyczne zarządzanie łańcuchem dostaw w branży materiałów budowlanych

  •  Jacek Tarkowski, Radek Stefaniak
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

Nowoczesny łańcuch dostaw
Obecnie do rozwoju logistyki przyczyniają się między innymi takie elementy jak: dostępne niemal w każdym miejscu na świecie zasoby surowców i środków produkcji, coraz bardziej otwierające się rynki konsumentów, zwiększenie dostępności towarów i usług, rozwój technologii informatycznych i telekomunikacji. Łańcuchy logistyczne stają się coraz bardziej elastyczne i inteligentne, co pozytywnie wpływa na integrowanie i kooperację przedsiębiorstw. Rośnie również rola operatorów logistycznych oraz zakres i jakość świadczonych przez nich usług.
Przedsiębiorstwa chcąc osiągnąć przewagę konkurencyjną starają się m.in. unowocześnić swój łańcuch dostaw. Nowoczesny łańcuch dostaw możemy określić jako:
- zdolny do szybkiej reakcji, umiejętnego zaspokojenia szybko zmieniającego się popytu,
- elastyczny, potrafiący osiągać optimum ponoszonych kosztów i poziomu obsługi,
- zdolny do optymalnego wykorzystania zasobów firmy,
- inteligentny, maksymalizujący wykorzystanie wszystkich dostępnych informacji.

Nie sposób wyobrazić sobie realizacji tej koncepcji bez wykorzystania osiągnięć technologicznych, przede wszystkim informatycznych. Wymienić tu można m.in. wdrażanie zintegrowanego systemu klasy ERP, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, a także nowoczesne metody komunikacji, w tym przede wszystkim Internet. Niestety jego wykorzystanie w Polsce nadal w większości ogranicza się do sprawdzania poczty elektronicznej. A przecież takie rozwiązania jak e-commerce, czy e-procurement, szeroko wykorzystywane na Zachodzie, mogą pomóc firmie w redukcji kosztów działalności i przyśpieszeniu czasu realizacji usług.
W Polsce obecnie rośnie zainteresowanie systemami wspomagającymi zarządzanie logistyką lub systemami informatycznymi zaprojektowanymi specjalnie dla potrzeb wspomagania zarządzaniem łańcuchem dostaw. Proces wdrażania tego typu rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach nabrał tempa w ciągu ostatnich kilku lat. Największym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania firm SAP, Baan, Oracle oraz JD Edwards. Korzyści z wdrożenie tego typu zintegrowanych systemów dla przedsiębiorstwa to m.in.:
- obniżka kosztów zamrożenia kapitału w zapasach surowców i kosztów ich składowania,
- zmniejszenie ryzyka pomyłki w obliczeniach planu i harmonogramu produkcji,
- skrócenie cyklu produkcyjnego,
- zwiększenie terminowości dostaw,
- łatwiejsze wprowadzanie do oferty nowych produktów, a także wdrażanie nowych systemów, np. zarządzania jakością,
- łatwiejszy dostęp do informacji, która jest bardziej rzetelna.
Zwrot inwestycji w przypadku tych systemów ocenia się na bardzo szybki. ROI w niektórych przypadkach ocenia się nawet na 47% w ciągu pierwszych 12 miesięcy użytkowania systemu.

Czynniki wpływające na elastyczność łańcucha dostaw
Według H. Pfohla („Zarządzanie logistyką”) wyróżniamy elastyczność „Built-in” i elastyczność działania. Pierwsza jest skierowana na to, aby uodpornić przedsiębiorstwo przed wpływem otoczenia, przez rozproszenie działań na różne rynki. Możliwe jest tu także przerzucenie części ryzyka na partnerów rynkowych. Jest to strategia raczej defensywna. Z kolei elastyczność działania jest skierowana na to, aby zwiększyć zdolność przedsiębiorstwa do reagowania na różnego rodzaju bodźce. Możemy wyróżnić trzy rodzaje elastyczności działania:
- elastyczność akcji (wielkość swobody działania),
- elastyczność procesu (szybkość działania),
- elastyczność struktury (gotowość do działania).
Wzrost szybkości działania możemy osiągnąć poprzez szybszy przepływ informacji, dzięki wykorzystaniu nowych technologii komunikacyjnych i przetwarzania danych (EDI). Dzięki szybszemu przepływowi informacji i planowaniu, którego moment będzie usytuowany wcześniej, możemy polepszyć proces jak i jakość podejmowanych przez nas decyzji. Dzięki większej szybkości działania będziemy zdolni do zaradzania sytuacjom kryzysowym. Będziemy w stanie wykorzystywać nawet najsłabsze sygnały o zmianach w otoczeniu. Szybkość działania służy również synchronizacji procesów planowania i realizacji, w ten sposób, że procesy te są w części wykonywane jednocześnie.

Gotowość do działania jest uzależniona od jakości środków obrotowych, kwalifikacji i motywacji pracowników, a także od struktury organizacyjnej. Mówiąc o jakości środków obrotowych trzeba wspomnieć o elastyczności do przestawiania się przy zmianach produkcji i zmianie modeli i elastycznością wariantową (chodzi o operacje wariantowe, prędkość przezbrajania). Wymagane jest także posiadanie pracowników o odpowiednim wykształceniu logistycznym i doświadczeniu, aby byli oni w stanie rozpoznawać problemy logistyczne i potrafić tak modyfikować system, aby radził sobie lepiej w tego typu sytuacjach. Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, okazało się że decentralizacja i delegacja uprawnień zwiększają gotowość do działania.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 29 listopad 2012 14:43
Zaloguj się by skomentować