Zaloguj się

Jak poprawić przejrzystość i efektywność łańcucha dostaw?

  •  Alain Beerens
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

Zarządzając łańcuchem dostaw w obecnej rzeczywistości stajemy często przed dylematem sprostania potrzebom klienta, ciągłym poprawianiem wskaźników niezawodności i jakości z jednej strony oraz ciągłej redukcji kosztów operacyjnych z drugiej.

Groenewout starając się sprostać wymaganiom menedżerów stosuje opracowaną przez siebie metodologię GRIP (program usprawnień i redukcji Groenewout), według której dokonuje się przeglądu łańcucha dostaw, aby w konsekwencji uczynić jego strukturę na tyle przejrzystą, co umożliwia identyfikację obszarów potencjalnych oszczędności i skoordynowania ich z wymaganym poziomem obsługi klienta.

GRIP poprawia Twoją pozycję rynkową
Metodyka GRIP proponuje wiele zmian w krótkim czasie i po minimalnych kosztach. To podejście koncentruje się na zwiększeniu konkurencyjności firmy reorganizując strukturę kosztów i koncentrując się na tzw. szybkich sukcesach (Quick - Wins).

GRIP i łańcuch dostaw
Metodyka GRIP powstała w celu podniesienia wydajności łańcucha dostaw. Opiera się ona na podejściu pragmatycznym oraz odpowiedniej ocenie sytuacji w odniesieniu do procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz usprawnień, które są wynikiem porównań z tzw. "Najlepszymi Praktykami" w danej branży. Jednym z najbardziej wartościowych narzędzi wykorzystywanych w metodyce GRIP jest model SCOR (Operacyjny Model Referencyjny dla Łańcucha Dostaw) stworzony przez Supply Chain Council (Rada ds. Łańcucha Dostaw). SCC zrzesza ekspertów od zarządzania łańcuchem dostaw wywodzących się z wiodących przedsiębiorstw z całego świata. Model SCOR systematyzuje strukturę łańcucha dostaw, na podstawie której można zoptymalizować jego koszty utrzymując je na takim poziomie, który pozwala spełniać wymogi klientów. SCOR łączy tym samym zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym z procesami operacyjnymi zapewniając tym samym warunki do ciągłego udoskonalania łańcucha dostaw.

Co można osiągnąć dzięki GRIP?
W ciągu ostatnich lat Groenewout przeprowadził wiele projektów "szybkiego przeglądu” (Quick - Scan) obrazując w ten sposób strukturę badanego łańcucha dostaw i ukazując związane z nią koszty. Projekty skupiają się na identyfikowaniu obszarów, w których można poczynić oszczędności nie zapominając jednak o poprawianiu poziomu obsługi klienta.
GRIP skupia się na zmianach o charakterze ewolucyjnym unikając rozwiązań prowadzących do rewolucji systemu. Unika się więc "mega-projektów”, które charakteryzują się długim okresem wdrażania, identyfikując w zamian możliwości osiągnięcia efektu na niższym szczeblu, który wdrażany jest po zaakceptowaniu przez organy kierownicze. Takie, oparte na "szybkich sukcesach”, podejście redukuje w znaczący sposób ryzyko i czas wdrożenia projektu, co w prosty sposób przekłada się na redukcje czasu, w jakim dostrzec można korzyści finansowe. Dodatkowym atutem takiego stopniowego sposobu wdrażania zmian w łańcuchu dostaw jest przejrzystość tego rodzaju projektów dla całej załogi co znacznie poprawia ich efektywność. Metodologia GRIP kładzie nacisk na otwarte, wręcz interaktywne spotkania w formie warsztatów, wywiadów czy "burzy mózgów”, aby w ten sposób wygenerować nowe pomysły usprawnień. Takie podejście do kreatywnego myślenia pozwala na rodzenie się pomysłów mających duże szanse na powodzenie i wygenerowanie wspomnianych "szybkich sukcesów”, które z jednej strony podnoszą wskaźniki poziomu obsługi klientów a z drugiej maksymalizują wskaźnik ROI (Return On Investment - zwrot z inwestycji). Możliwości usprawnień zidentyfikowane są przez GRIP w taki sposób, że mogą być wdrożone w przedsiębiorstwie czy organizacji bez dodatkowej pomocy od zewnętrznych doradców.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 13 wrzesień 2012 09:06
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe