Zaloguj się

Oznaczanie towarów o zmiennej ilości lub wadze - dla zastosowań poza handlem detalicznym

  •  Iwicka Ewa
  • Kategoria: Logistyka

Kilkakrotnie pisano już na łamach "Logistyki" o sposobach oznaczania kodami kreskowymi EAN towarów (głównie spożywczych) o zmiennej ilości, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Zainteresowanych odsyłam do wcześniejszych roczników pisma lub zapraszam do kontaktu z Centrum Kodów Kreskowych.

Przypomnę tylko, że chodzi tu o krajowy system oznaczania takich produktów, których ilość lub masa, a tym samym cena, może być inna w każdym opakowaniu. Są to np. surowe warzywa i owoce, mięso, ryby, sery, wędliny, czy ciasta, których ze względów oczywistych nie można tak wykalibrować, aby każde opakowanie zawierało taką samą standardową ilość. Bardzo ważne jest tu kryterium ceny, ponieważ traktujemy takie produkty jako towary o zmiennej ilości, których cena jest wyliczana według rzeczywistej ilości, a więc bywa inna dla każdego pojedynczego opakowania. Towary te oznacza się przy pomocy kodów kreskowych EAN-13, zaczynających się od cyfry 2. Następna cyfra określa strukturę kodu. Zmienna ilość, masa lub cena tych towarów jest tu zawarta w kodzie, obok identyfikatora towaru. W ramach krajowego systemu wykorzystano dotąd pięć prefiksów:
■ 24 (kod z ceną) i 29 (kod z ilością lub masą) służą do zastosowań wewnętrznych, gdzie identyfikatorem towaru jest numer wewnętrzny stosowany w danej placówce lub sieci handlowej
■ 23 (kod z ceną) i 27 (kod z ilością lub masą) służą do zastosowań ogólnokrajowych, gdzie identyfikatorem towaru jest numer krajowy
■ Prefiks 20 przeznaczono do oznaczania wewnętrznego przez dystrybutorów towarów standardowych, które nie zostały oznaczone przez ich producentów lub dostawców, albo do innych celów, wynikających z potrzeb danej firmy
■ Pozostałe prefiksy: 21, 22, 25, 26 i 28 zarezerwowane są do przyszłych potrzeb.
 
Ten sposób oznaczania przeznaczony jest jednak tylko na rynek krajowy i wyłącznie do wykorzystania w handlu detalicznym. Do zastosowań pozadetalicznych mamy rozwiązanie standardowe, które można wykorzystywać również w handlu zagranicznym. Ponieważ w obrocie pozadetalicznym znajdują się zwykle produkty w opakowaniach zbiorczych, o nich tu będziemy mówić.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2001/1.

 

 

 
 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 wrzesień 2012 13:01
Zaloguj się by skomentować