Zaloguj się

Kody kreskowe na receptach

  •  Kosmacz-Chodorowska Anna
  • Kategoria: Wieści z GS1

System EAN•UCC rozwija się nie tylko poprzez funkcjonowanie w coraz to większej liczbie krajów, ale również rozszerza się jego zakres merytoryczny tak, by mógł przynosić jak największe korzyści zarówno producentom i handlowcom, jak i współpracującym z nimi firmom usługowym typu spedytor, bank itp.

Do jakiego stopnia jest on przydatny jako narzędzie usprawniające zarządzanie całymi sektorami gospodarczymi niech świadczą chociażby działania, podejmowane obecnie przez Ministerstwo Zdrowia, Kasy Chorych i firmy informatyczne, obsługujące apteki i ich relacje z otoczeniem. Wnioski ze spotkania, jakie odbyło się w tej sprawie w siedzibie Krajowego Związku Kasy Chorych w dniu 17 stycznia br. są jednoznaczne. Parę słów na ten temat. Aktualnie w krajowej dystrybucji leków zaczyna się wykorzystywać kody na receptach, w pierwszej kolejności w celu jednoznacznej identyfikacji każdej recepty dotyczącej leku refundowanego. Co prawda, pierwsza wersja stosownego rozporządzenia dotyczącego recept zawiera zapis o możliwości stosowania dowolnego kodu kreskowego, ale Ministerstwo Zdrowia już zapowiedziało ograniczenie. W miejsce zapisu, że mogą to być kody jedno- albo dwuwymiarowe, proponuje się zapis: albo kod ITF, albo kod UCC•EAN-128. ITF został czasowo uwzględniony, ponieważ część Kas Chorych działa na RUM-ach (Rejestr Usług Medycznych), a tam jest stosowany właśnie ten rodzaj kodu kreskowego i niektóre Kasy są już po lub w trakcie przetargów na druk recept z tym kodem. Jednocześnie wszyscy uczestnicy spotkania, wśród których obok przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia (MZ) były osoby najbardziej zainteresowane tym tematem, a więc przedstawiciele: Krajowego Związku Kas Chorych, poszczególnych Regionalnych Kas Chorych i Branżowej Kasy Chorych oraz ich informatycy, a także przedstawiciele firm informatycznych, obsługujących Kasy i większość aptek, czyli firm: Kamsoft oraz ComputerLand Zdrowie, a także organizacji krajowej EAN przyjęli, że skoro docelowo wszystkie informacje biznesowe będą kodowane według standardów globalnych EAN•UCC, to pozostałe Kasy Chorych mogą numer recepty podawać od razu w kodzie UCC•EAN-128 z IZ (90) - jest to tak zwany Identyfikator Zastosowań dla danych dwustronnie uzgodnionych, po którym w tym kodzie będzie następował indywidualny numer recepty. Numer recepty nadawany jest przez każdą Kasę Chorych, która sama musi zabezpieczyć, aby identyfikator ten nie powtórzył się dla wszystkich lekarzy i szpitali, z którymi ma podpisany kontrakt. Uwzględnić musi dodatkowo rodzaj recepty (w rozporządzeniu wyróżniono 4 rodzaje recept) - numer ten ma łącznie 20 cyfr. Skoro zatem, zgodnie zresztą z międzynarodowymi zaleceniami dla całej służby zdrowia, przyjęto, że docelowo wszędzie będą stosowane kody EAN•UCC, to należy jak najwcześniej rozpocząć stosowne przygotowania, wymagające również sprecyzowania treści kilku stosunkowo nowych rozporządzeń MZ.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2001/1.
 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 wrzesień 2012 12:55
Zaloguj się by skomentować