Zaloguj się

Pierwsze innowacyjne wdrożenie systemu EPC/RFID na polskim rynku

 •  Grabia Michał,Sokołowski Grzegorz,Hołubowicz Piotr
 • Kategoria: Logistyka

Śledząc informacje prasowe możemy zaobserwować, że większość wdrożeń technologii EPC/RFID pokrywa obszar szeroko pojętej logistyki, dla której najważniejszymi poziomami hierarchii opakowań są jednostki logistyczne, opakowania zbiorcze i ewentualnie opakowania zwrotne. Do tej pory w Polsce nie było wdrożeń tej innowacyjnej technologii. Zmienił to projekt wdrożeniowy Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) zrealizowany dla firmy Intersport Polska SA (Intersport), którego głównym celem była implementacja systemu EPC/RFID dla śledzenia opakowań zwrotnych przemieszczających się pomiędzy centrum dystrybucji a sklepami.

Na łamach czasopisma "Logistyka" wielokrotnie pisano na temat zasad działania technologii EPC/RFID, dlatego też w niniejszym artykule skupiono się głównie na szczegółowym opisie wdrożenia i wyjaśnieniu funkcjonowania zaimplementowanego systemu w firmie Intersport Polska SA. Firma Intersport zajmuje się sprzedażą detaliczną produktów sportowych w wielkopowierzchniowych sklepach sportowych, zlokalizowanych w całej Polsce. Od maja do sierpnia 2009 roku ILiM zrealizował w firmie wdrożenie, które polegało na zaprojektowaniu i uruchomieniu innowacyjnego na skalę światową systemu EPC/RFID pozwalającego na obsługę procesów logistycznych o złożonej konfiguracji, z możliwością bezpiecznego dostępu sieciowego. Działania w ramach projektu obejmowały przede wszystkim:

 • zaprojektowanie i wdrożenie informatycznego systemu EPC/RFID dla procesu logistycznego zachodzącego w magazynie
 • wdrożenie oznaczeń kodowych zgodnych z systemem GS1 i ich konwersja do struktury numeru EPC
 • zaprojektowanie i wykonanie bramek RFID dla realizacji procesów magazynowych we współpracy z opracowanym systemem informatycznym EPC/RFID.

Podstawowym założeniem w projekcie wdrożenia systemu EPC/RFID w firmie Intersport było jego ścisłe uzależnienie od istniejących, już realizowanych procesów, zwłaszcza w kontekście obrotu zasobami zwrotnymi pomiędzy magazynem centralnym oraz sklepami.
Analiza procesów zachodzących w magazynie centralnym oraz pomiędzy magazynem a salonami sprzedaży była punktem początkowym projektu, wyznaczającym główne kierunki funkcjonowania systemu EPC/RFID. Przeanalizowano 3 najważniejsze procesy, które dotyczyły przemieszczania pojemników zwrotnych:

 • kompletacja, wydanie w magazynie centralnym i przyjęcie do sklepu pojemników zwrotnych
 • wydanie pojemników zwrotnych ze sklepu i przyjęcie do magazynu centralnego
 • przesunięcie międzymagazynowe, czyli wydanie ze sklepu X - przyjęcie do sklepu Y.

Dla wszystkich operacji i wydarzeń związanych z przemieszczaniem pojemników zwrotnych, w ramach wymienionych wyżej procesów, zaprojektowano odpowiednią funkcjonalność systemu EPC/RFID, co opisano w dalszej części artykułu.
Ważnym elementem całego systemu było wdrożenie oznaczeń kodowych dla pojemników zwrotnych. Zastosowano oznaczenia zgodne z systemem GS1, o strukturze numeru GRAI (Global Returnable Asset Identifier) odzwierciedlonej w standardzie EPCglobal. Identyfikator GRAI, który jest indywidualnym numerem dla każdego pojemnika zwrotnego firmy Intersport, posiada w swojej strukturze zarówno część identyfikującą firmę, jak i element seryjny wyróżniający każdy pojemnik. Wartym podkreślenia jest fakt, iż numer seryjny występujący w kodzie EPC jest numerem wcześniej nadanym przez firmę Intersport dla pojemników zwrotnych. Tak więc w ramach wdrożenia nie zmieniono wcześniej wprowadzonych identyfikatorów pojemników zwrotnych, tylko je dostosowano do standardów GS1. Identyfikator GRAI został zaimplementowany w postaci dualnej: papierowej etykiety i znacznika RFID z zapisanym kodem EPC. Głównymi częściami wdrożonego rozwiązania są opracowane bramki RFID oraz system TaGS1, czyli serwer EPCIS dostarczany przez Instytut Logistyki i Magazynowania, działający w centrum logistycznym firmy.

Na rysunku 3 na zielono zaznaczono fizyczne elementy systemu, czyli dwie bramki RFID rejestrujące opuszczenie centrum logistycznego przez pojemniki oraz ich ponowne przyjęcie. Komponenty informatyczne oznaczono natomiast kolorem niebieskim. Widoczne elementy systemu TaGS1 to:

 • serwer RFID - aplikacja zarządzająca czytnikami RFID, filtruje i agreguje odczyty z wielu czytników
 • uzupełnianie danych - aplikacja, przetwarzająca dane zgodnie z logiką procesów firmy Intersport, uzupełnia je o dane opisowe pochodzące z systemów firmy Intersport
 • EPCIS - baza danych o obserwacjach obiektów oznaczonych identyfikatorami EPC, rejestruje dane pochodzące zarówno z centrum logistycznego (RFID), jak i ze sklepów (kody kreskowe)
 • aplikacja użytkownika - zapewnia łatwy dostęp do danych w EPCIS umożliwiając lokalizację pojedynczych obiektów, jak i tworzenie złożonych raportów.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2009.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 05 marzec 2012 13:47
Zaloguj się by skomentować