Zaloguj się

Nowoczesny magazyn: zrównoważony znaczy zielony

  •  Radomska-Deutsch Ewa
  • Kategoria: Logistyka

Zanieczyszczenie środowiska i globalny wzrost ocieplenia wymaga zastosowania nowych, proekologicznych technologii przy budowie obiektów pozwalających na zredukowanie tych zagrożeń do minimum. W tym też kontekście coraz częściej używa się wymiennie różnych pojęć: green building, zielone budownictwo, budownictwo ekologiczne czy też ekobudownictwo. Wszystkie one służą określeniu zapoczątkowanej przed ponad 10 laty modzie promującej rozwój budownictwa zrównoważonego w kontekście ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. W roku 1998 w Japonii (Nagoja) powstała światowa organizacja World Green Building Council (World - GBC), której zadaniem jest koordynowanie prac znajdujących się w wielu krajach przedstawicielstw wdrażających ekologiczne standardy przy budowie nowopowstających projektów budowlanych. Jej celem jest również propagowanie wiedzy na temat proekologicznych zachowań.

W ramach działań World - GBC w ostatnich latach zostało powołanych na świecie kilka organizacji zajmujących się certyfikowaniem budynków pod względem zastosowanych w nich na etapie projektowania, wykonania, jak i późniejszej eksploatacji rozwiązań przyjaznych środowisku i służących zdrowiu pracujących w nich ludzi. Za najważniejsze z nich uważane są: stworzony w 2000 roku amerykański system certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz brytyjski system BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Są to dwa najbardziej rozpowszechnione systemy wielokryterialnej, ekologicznej oceny budynków, podczas której brane są pod uwagę takie kategorie, jak lokalizacja i bryła architektoniczna budynku, usytuowanie pod względem dostępności do środków komunikacji publicznej, zużycie energii i wody, jakość powietrza w budynku, zastosowanie ekologicznych materiałów do budowy z lokalnego rynku, niski poziom wytwarzanych odpadów, zapewnienie przyjaznych warunków pracy, zarządzanie.

Podążając za światową tendencją, również Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu obydwu tych systemów. W lutym 2010 roku Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC - Polish Green Building Council) podpisało z BRE (Building Research Establishment Ltd. - brytyjska organizacja zajmująca się budownictwem zrównoważonym) porozumienie o adaptacji systemu BREEAM for Poland, natomiast miesiąc później pozytywnie zakończyły się uzgodnienia dotyczące stworzenia wersji LEED for Poland. W efekcie tych działań w Polsce zarejestrowanych jest obecnie 20 projektów certyfikowanych w systemie LEED, w tym jeden z certyfikatem LEED-NC v. 2.2 na poziomie silver oraz 9 w systemie BREEAM.
Certyfikacji w systemie LEED mogą podlegać budynki o różnym przeznaczeniu, zarówno obiekty nowopowstające, jak i poddawane renowacji. Jednak system BREEAM International stosowany na terenie Europy dotyczy wyłącznie obiektów biurowych, przemysłowych i handlowych. Dokładniejsze różnice i podobieństwa pomiędzy obydwoma systemami przedstawiono w tabeli 1, a stosowany system punktacji w tabeli 2, które opracowano w polskim oddziale brytyjskiej firmy WSP Environmental Ltd. - WSP Enviro Sp. z o.o.

Pomimo, iż procedura prowadząca do uzyskania certyfikatu jest długotrwałym, trwającym nawet kilkanaście miesięcy procesem, podczas którego szczegółowemu badaniu poddawane są warunki w obiekcie pod względem jakości: źródeł energii, wody, powietrza w pomieszczeniach, użytych do budowy materiałów, zastosowanych rozwiązań gospodarowania odpadami i wieloma innymi, coraz częściej inwestorzy decydują się na przystąpienie do uzyskania rejestracji w systemie LEED, BREEAM, francuskim CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) lub niemieckim DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen). Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na rosnące zainteresowanie certyfikowanymi obiektami ze strony Funduszy Inwestycyjnych, które chętniej nabywają tego rodzaju obiekty do swojego portfolio, co bezpośrednio wiąże się z obniżonym ryzykiem inwestycji, jak również ze względu na wzrost prestiżu firmy propagującej proekologiczną politykę. W Polsce jako pierwsza uzyskała popularny w Europie certyfikat ekologiczny BREEAM firma Ghelmaco dla warszawskiego biurowca Trinity Park III. Natomiast pierwszy przyznany certyfikat LEED na poziomie silver otrzymał w styczniu tego roku budynek biurowo - magazynowo - produkcyjny firmy Borg Warner Turbo Systems Poland.

Zrównoważonym rozwojem zainteresowane są również firmy deweloperskie, dostarczające na rynek europejski obiekty dla potrzeb logistyki. Do światowych liderów stosujących ekologiczne rozwiązania w tego typu budynkach należy brytyjska firma Gazeley, która już w 2003 roku zleciła grupie współpracujących z nią projektantów przeanalizowanie możliwości zastosowania przyjaznych środowisku rozwiązań w obiektach magazynowo - produkcyjnych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2010.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 marzec 2012 14:30
Zaloguj się by skomentować