Zaloguj się

Logistyka miejska oczami operatora logistycznego

  •  Krawczyk Danuta
  • Kategoria: Logistyka

Logistyka miejska jest pojęciem wciąż trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Jedna z definicji określa, że są to wszystkie działania, które służą optymalizacji przepływu dóbr, ludzi i informacji wewnątrz społecznego systemu, jakim jest miasto. Inna definicja wskazuje na transport towarowy z uwzględnieniem procesów magazynowania, zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną i energię cieplną, organizację sieci telekomunikacyjnej, transport tranzytowy, transport indywidualny, pasażerski miejski oraz podmiejski, a także wywóz odpadów i nieczystości, aż po kształtowanie powiązań transportowych aglomeracji z systemem logistycznym regionu, kraju czy nawet globalnym.

Logistyka miejska jest też definiowana jako proces optymalizacji czynności przedsiębiorstw w zakresie logistyki i transportu na obszarach miejskich, wspomagany przez nowoczesne systemy informacyjne, uwzględniający środowisko transportowe, bezpieczeństwo i oszczędne zużywanie energii w ramach gospodarki rynkowej, jak również kongestię. Może ona obejmować kooperacyjne systemy transportu towarów, publiczne terminale logistyczne, kontrolę ładunków, podziemne systemy transportu (innowacyjne rozwiązanie problemu przewozu towarów w miastach) i nowoczesne systemy informacyjne - Intelligent Transport Systems (ITS).
Zatem, w największym skrócie - logistyka miejska obejmuje systemy logistyczne znajdujące się na terenach zurbanizowanych, natomiast zadaniem tego działu logistyki jest odpowiednia organizacja działalności wszystkich uczestników operujących na terenie miasta, tak aby obniżyć globalne koszty funkcjonowania oraz zwiększyć zadowolenie klientów, w których roli występują mieszkańcy danych miast. Ponadto, logistyka miejska warunkuje dalsze procesy otwierania się miast na dyfuzję innowacji czy funkcjonowanie miast w sieci.

Ważnym zagadnieniem w logistyce miejskiej staje się dziś transport. Przyjmuje się, że na koszt logistyczny składa się w 75% koszt transportu, stąd szczególną uwagę skupiono w ostatnich latach właśnie na systemie transportowym w logistyce miejskiej, obejmującym przewóz osób na terenie aglomeracji, transport zaopatrzeniowy oraz wywóz odpadów i nieczystości. Transport w logistyce miejskiej jest ograniczony do 3 podstawowych gałęzi: transportu samochodowego (autobusowego, trolejbusowego, indywidualnego), transportu szynowego (tramwajowego, kolejowego - szybkie koleje miejskie, wykorzystanie kolei do obsługi miasta i metro) oraz przesyłowego (wodociągi, gazociągi, linie energetyczne, cieplne, kanalizacja).
W ostatnich czasach, na wiele problemów w miastach natrafia szczególnie przewóz towarów. Na przewoźników wywierany jest silny nacisk w celu zwiększenia poziomu usług i zmniejszenia kosztów w ramach systemu dostaw just-in-time. A wraz ze wzrostem liczby ludności miast rosną potrzeby przewozowe, co prowadzi do stałego zwiększania się poziomu kongestii. Poważnym problemem są także skutki wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych. Logistyka miejska może jednak zwiększyć poziom bezpieczeństwa przez zmniejszenie liczby operacji przewozowych na obszarach miejskich i zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów. Ponadto nowe technologie w taborze, na przykład systemy nawigacji, mogą odciążyć kierowcę od wielu zadań, pozwalając na monitorowanie oraz bezpieczeństwo przewozu. Dodatkowo, zintegrowane technologie elektroniczne i telekomunikacyjne mogą rozwiązać wiele problemów w transporcie towarów. Bardzo ważne we wdrażaniu koncepcji logistyki miejskiej staje się też zarządzanie łańcuchem dostaw do sklepów w centrach handlowych. Dlatego większość działów sprzedaży i zakupów stara się bardzo ściśle współpracować z Centrum Dystrybucyjnym.
Olbrzymim wyzwaniem stają się dla logistyki miejskiej wielkopowierzchniowe sklepy, które mają ograniczone możliwości przyjęcia i składowania towaru, i trudno im budować stocki oraz planować swoje przepływy. Sytuację dodatkowo komplikuje duża ilość promocji, podczas których przyjmowane i sprzedawane są duże partie towaru. Dla zminimalizowania problemów terminowości dostaw większość sieci handlowych tworzy grafiki dystrybucyjne, pozwalające na ustalenie cykliczności i powtarzalności dostaw. Inną, szeroko stosowaną praktyką jest przygotowywanie z odpowiednim wyprzedzeniem forecastów sprzedaży oraz reglamentowanie dla każdego ze sklepów (hipermarketów) dostępnego stocku w Centrum Dystrybucyjnym. Do równie często stosowanych praktyk, mających prowadzić do usprawnienia przepływów, należą:

  • organizacja pickingów (miejsc zbiórek towaru) w Centrach Dystrybucyjnych zgodnie z mapą sieci handlowych (sklepów)
  • kompletacja przesyłek w mniejszych punktach przeładunkowych, zlokalizowanych bliżej poszczególnych miast i ich centrów, a więc tam, gdzie jest najwięcej odbiorców
  • oklejanie palet etykietą z kompozycją palety, co usprawnia proces kontroli zawartości palety
  • platformy wymiany danych służące do pobierania informacji o danych podstawowych artykułów
  • w przypadku braku komunikacji EDI pomiędzy Centrum Dystrybucyjnym, a sklepem dołączanie do dostawy dysku lub innego nośnika danych celem zaczytania danych o dostawie.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2010.

Ostatnio zmieniany w środa, 28 marzec 2012 14:03
Zaloguj się by skomentować