Zaloguj się

Rozwiązania GS1 dla ochrony zdrowia. Przykłady wdrożeń ze świata

  •  Gawrońska-Błaszczyk Anna
  • Kategoria: Wieści z GS1

Mimo znacznego postępu technologicznego i organizacyjnego, jednostki szpitalne stykają się w swej działalności z wieloma problemami związanymi z dostępem do danych na temat materiałowych kosztów leczenia pacjentów, dużą liczbą czynności manualnych, a także niską efektywnością w zakresie planowania usług medycznych, optymalizacji czasu personelu medycznego i optymalizacji wykorzystania sprzętu medycznego. Problemem jest także podrabianie leków i zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest reorganizacja szpitalnych procesów logistycznych przy wykorzystaniu systemów automatycznego gromadzenia danych i elektronicznej ich wymiany, w oparciu o jednolite standardy identyfikacyjne i komunikacyjne, niezależne od technologii.

Technologie umożliwiające automatyzację procesów znalazły swoich gorących zwolenników już ponad 30 lat temu. Obecnie miliony firm na całym świecie korzystają z dobrodziejstw systemów automatycznego gromadzenia danych

  • ADC (ang. Automatic Data Capture), na przykład w oparciu o kody kreskowe oraz elektronicznej wymiany danych
  • EDI (ang. Electronic Data Interchange). W ostatnich latach zainteresowanie tymi technikami dotyczy również jednostek szpitalnych.

Jak pokazują doświadczenia w Europie, poprzez zastosowanie jednolitych i sprawdzonych w innych branżach rozwiązań logistycznych można szybko poprawić efektywność funkcjonowania szpitala, zredukować koszty jego działalności oraz ograniczyć czynniki ryzyka wpływające na bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu.
Powszechnie znany w wielu branżach jest fakt, że wykorzystanie technik informacyjnych (automatycznego gromadzenia danych, elektronicznej wymiany danych EDI, systemów komunikacyjnych opartych na Internecie, systemów zarządzania magazynami itp.) opartych na międzynarodowo akceptowanych standardach GS1, pomaga obniżyć koszty, zwiększyć efektywność operacji i drastycznie zmniejszyć błędy w leczeniu.
Techniki ADC i EDI znajdują zastosowanie w wielu miejscach: od weryfikacji tożsamości pacjenta, poprzez rejestrowanie numerów seryjnych urządzeń medycznych, aż po śledzenie ruchu i pochodzenia pojedynczych instrumentów chirurgicznych w procesie sterylizacji. Systemy automatycznego zbierania danych mogą być również wykorzystywane w zakresie zarządzania zasobami w szpitali.

System GS1 - sprawdzone rozwiązania, czyli po co odkrywać Amerykę
Wewnętrzne systemy działają dobrze w granicach jednego przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak przedsiębiorstwa, w tym przypadku zakłady opieki zdrowotnej, zaczynają ze sobą współpracować i wymieniać informacje, systemy wewnętrzne wprowadzają potencjalne bariery komunikacyjne - różne języki, nazewnictwo i indeksy wymagają dopasowania, co stanowi istotny element kosztów. Stosowanie międzynarodowych struktur danych GS1, gdzie znaczenie i struktura danych dla procesów handlowych i administracyjnych są zdefiniowane w sposób otwarty, przezwycięża te problemy, umożliwiając bezkonfliktowe zarządzanie łańcuchami dostaw, niezależnie od branży. Innymi słowy, elementy niejednoznaczności i zamieszania zostają usunięte z zarządzania łańcuchem dostaw. Ma to także ogromne znaczenie w przypadku szpitali, które kupują produkty i usługi od innych przedsiębiorstw, realizują i dokumentują transakcje handlowe itp.
System GS1 jest zbiorem międzynarodowych standardów, mających na celu usprawnienie funkcjonowania łańcuchów dostaw bez względu na branżę. Podstawę systemu GS1 stanowią unikalne w skali świata numery, służące identyfikacji jednostek handlowych i logistycznych, lokalizacji, zasobów i relacji usługowych, a także dokumenty elektroniczne. Standardy funkcjonujące na świecie od ponad 30 lat, są najbardziej rozpowszechnione w branży dóbr szybkorotujących. Z uwagi jednak na otwarty i uniwersalny charakter systemu GS1, standardy te znajdują zastosowanie między innymi w branży szpitalnej. Wzrastająca liczba wdrożeń standardów GS1 na całym świecie pokazuje, jak jednolity sposób gromadzenia i wymiany danych pozwala osiągnąć daleko idące korzyści w postaci: oszczędności czasu, pieniędzy, redukcji zapasów czy wzrostu bezpieczeństwa pacjenta.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2010.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 13 kwiecień 2012 13:45
Zaloguj się by skomentować