Zaloguj się

Czas pracy kierowców - wpływ uregulowań prawnych na pracochłonność realizacji przewozów krajowych - cz. 1

Czas pracy kierowców - wpływ uregulowań prawnych na pracochłonność realizacji przewozów krajowych - cz. 2

Czas pracy kierowców - istota
W dobie tak powszechnego korzystania z transportu drogowego, zarówno w celach zarobkowych, jak i gospodarczych (w Polsce w 2008 roku transportem drogowym przewieziono ponad 80% masy towarowej i zrealizowano ponad 60% pracy przewozowej), niezwykle istotną kwestią stało się zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. W tym celu uchwalono szereg przepisów dotyczących kierowców zawodowych, by wskazać/nakazać im zachowania odpowiednie (bezpieczne) w danych warunkach. Jedną z ważniejszych dziedzin, jaką regulują przepisy, jest tak zwany "czas pracy kierowców".

Należy jednak rozgraniczyć dwa kluczowe pojęcia: czas pracy kierowców i czas prowadzenia pojazdu. Czas pracy kierowców jest to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, między innymi prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługę codzienną pojazdu i przyczepy/naczepy, niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości. Natomiast czas prowadzenia pojazdu jest to czas kierowania pojazdem od momentu uruchomienia silnika do momentu jego zatrzymania, z uwzględnieniem chwilowych postojów, w szczególności zatrzymania się pojazdu na światłach, czy na przejeździe kolejowym.

Regulacje dotyczące czasu pracy kierowców są związane w większym stopniu z kwestiami socjalnymi; ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona praw pracownika. Z kolei zadaniem regulacji dotyczących czasu prowadzenia pojazdu jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Należy zauważyć, że stosując się do norm czasu pracy kierowców, kierowca nie jest zwolniony z obowiązku stosowania norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Musi zatem tak zaplanować przewóz, aby spełnione były zarówno ograniczenia dotyczące czasu pracy, jak i czasu prowadzenia pojazdu.
Na terenie Polski organami odpowiedzialnymi za kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdu są:

  • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) - kontrole z zakresu czasu prowadzenia pojazdu
  • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) - kontrole z zakresu czasu pracy kierowców.

Kontrole ITD odbywają się zarówno na trasie, jak i na terenie zakładu pracy poprzez odczyty danych zapisanych na wykresówce (w przypadku tachografów analogowych), lub na tak zwanej karcie kierowcy (w przypadku tachografów cyfrowych). W przypadku inspektorów PIP kontroli podlega również ewidencja czasu pracy kierowców, kontrolowana w siedzibie firmy. Ponadto, w myśl ustawy "Prawo o ruchu drogowym", do kontroli ruchu drogowego, w tym kwestii związanych z czasem, zwłaszcza prowadzenia pojazdu, uprawniona jest też policja, straż graniczna i żandarmeria wojskowa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2010.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 16 kwiecień 2012 13:27
Zaloguj się by skomentować