Zaloguj się

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa pacjenta

 •  Gawrońska-Błaszczyk Anna
 • Kategoria: Wieści z GS1

Mimo ogromnego postępu jaki obserwujemy obecnie w metodach diagnostycznych i metodach leczenia, bezpieczeństwo pacjenta, zarówno hospitalizowanego, jak i poza placówką szpitalną, może być zagrożone z wielu powodów. Oczywiście, przeważający udział mają błędy chirurgiczne, przed którymi trudno się zabezpieczyć. Jednakże wśród pozostałych największą pozycję stanowią błędne podania leków, czyli sytuacje, w których niewłaściwemu pacjentowi podano niewłaściwy lek. Skutkuje to najczęściej spadkiem efektywności terapii, przedłużonym pobytem w szpitalu, ale może prowadzić do niebezpiecznych powikłań czy nawet zgonów. Błędy te wynikają bardzo często z faktu, iż rejestracja podania leku, a wcześniej weryfikacja jego zgodności ze zleceniem lekarskim odbywa się manualnie.

Testy wykazały, że w przypadku ręcznego wprowadzania danych poprzez klawiaturę pojawia się 1 błąd na 100 znaków, a przy skanowaniu kodów kreskowych błąd na 10 000 000. Tę zaletę, związaną z możliwościami jakie daje automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych dostrzeżono już wiele lat temu. Automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych (tak zwane techniki ADC) polega na zastosowaniu kodów kreskowych, tagów radiowych (RFID) lub innych nośników odczytywanych maszynowo do bezbłędnej identyfikacji i zapisu jednostki lub procesu. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały bardzo dużo korzyści wynikających z wdrożenia technik ADC w ochronie zdrowia, do których zaliczyć można:

 • bezbłędną i szybszą identyfikację pacjentów, leków i urządzeń medycznych,
 • możliwość śledzenia ruchu i przepływu pacjentów, leków i urządzeń medycznych w całym łańcuchu dostaw dzięki rejestrowaniu i gromadzeniu odpowiednich danych wysokiej jakości,
 • automatyzację procesów zamawiania leków i materiałów medycznych,
 • optymalizację procesów zarządzania zapasami.

Standardy globalne GS1, niezależne od technologii, ich zharmonizowany i interoperacyjny charakter oraz automatyczna identyfikacja, tworzące jeden system, umożliwiają uczestnikom łańcucha dostaw wymianę informacji i ich przetwarzanie bez interwencji człowieka. Prowadzi to do eliminacji z całego systemu głównego źródła błędów: błędu ludzkiego. Liczne przykłady pilotowych wdrożeń wyraźnie potwierdziły, że etykietowanie i identyfikowanie powinno opierać się o wspólne zasady, zgodne z otwartymi i globalnymi standardami. Z tego względu instytucje takie, jak US Federal Drug Administration czy UK National Health Service oraz Komisja Europejska rekomendują stosowanie otwartych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych GS1 o globalnym charakterze, które gwarantują:

 • unikalną identyfikację produktów w standardowej w skali świata strukturze danych, co zapewnia autentyczność produktów dostępnych na rynku,
 • standardowe nośniki danych (odczytywane maszynowo kody kreskowe lub tagi RFID/EPC),
 • standardowe sposoby przechwytywania danych,
 • standardy w zakresie elektronicznej wymiany danych biznesowych,
 • rozwiązania polegające na śledzeniu ruchu i pochodzenia produktów w łańcuchu dostaw.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2011.

 
Ostatnio zmieniany w środa, 18 kwiecień 2012 13:45
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe