Zaloguj się

Systemy telematyczne i informatyczne w nowoczesnych przedsiębiorstwach transportu drogowego

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.

Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej stawiają obecnie nowe wymagania nowoczesnym systemom transportowym. Sedno oczekiwań ekonomicznych i społecznych tkwi w żądaniu, by współczesny transport realizował potrzeby w zakresie mobilności osób i rzeczy w sposób efektywny ekonomicznie, a przy tym maksymalnie bezpieczny. Jednocześnie w Polsce obserwowany jest od kilku lat dynamiczny wzrost podaży usług międzynarodowego transportu drogowego. Rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorców do stałego poszukiwania coraz nowszych rozwiązań systemowych. W transporcie drogowym szansę na poprawę zarówno efektywności, jak i bezpieczeństwa stwarzają nowoczesne systemy telematyczne i informatyczne.
Bazy danych systemów telematycznych, przetwarzane przez systemy informatyczne, umożliwiają prowadzenie stosunkowo szybkiej i łatwej oceny jakości zleceń transportowych pod kątem ich efektywności ekonomicznej, a zatem pomagają przy podejmowaniu prawidłowych decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Z kolei monitorowanie pojazdów i ładunków oraz pracy kierowców stwarza możliwość istotnego zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie.
W artykule, na przykładzie analizy efektywności funkcjonowania reprezentatywnej próby małych i średnich przedsiębiorstw polskiego transportu drogowego realizujących przewozy wewnątrzwspólnotowe, zaprezentowano użyteczność rozwiązań telematycznych i informacyjnych w transporcie.

Wstęp
Intensywny rozwój gospodarczy kolejnych regionów świata stawia nowe wymagania międzynarodowemu systemowi transportu. Ze względu na to, że obecnie 80% potrzeb w zakresie mobilności osób i rzeczy zaspokaja transport drogowy, efektywne wykorzystywanie tej gałęzi transportu, doskonalenie form jej funkcjonowania, tworzenie coraz nowocześniejszych systemów transportowych oraz stała modernizacja środków transportowych i infrastruktury jest procesem nieuniknionym.
W Polsce międzynarodowy transport drogowy, z racji stosunkowo łatwej dostępności do zawodu przewoźnika, stał się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. Prawidłowe funkcjonowanie firmy transportowej na międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotowym rynku przewozowym, jej stabilizacja finansowa i kadrowa, finansowanie jej działalności, dynamika rozwoju, czy wreszcie wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań XXI wieku, zależą głównie od stopnia profesjonalizmu kadry zarządzającej firmą. Obecnie szansę na utrzymanie się firmy na rynku wewnątrzwspólnotowym stwarzają nowoczesne systemy telematyczne i informatyczne, które powoli stają się bardzo istotnym narzędziem wykonawczym współczesnej logistyki.

Systemy telematyczne umożliwiają permanentne monitorowanie pojazdów lub przewożonego ładunku, kontrolę parametrów pracy pojazdów i kierowców oraz przekazywanie wartości rejestrowanych danych, za pomocą środków telekomunikacyjnych, do centrum ich przetwarzania. Z kolei systemy informatyczne umożliwiają przetwarzanie uzyskiwanych danych i stwarzają możliwość ich wykorzystania do skuteczniejszego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez efektywniejsze gospodarowanie jego zasobami ludzkimi i sprzętowymi, minimalizację kosztów bezpośrednich w przewozach, większą kontrolę ładunków i bezpieczniejsze sterowanie ich przepływem oraz minimalizację ryzyka utraty lub zamiany przewożonego ładunku.
Ciągły rozwój branży IT oraz szybki wzrost dostępności rozwiązań wykorzystujących systemy satelitarne (głównie GPS) powoduje, że na współczesnym rynku europejskim pojawiło się wiele nowoczesnych systemów, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem. Dane uzyskiwane dzięki zastosowaniu tych systemów wspierają procesy zarządcze, przez co podnoszą sprawność i konkurencyjność przedsiębiorstwa na coraz bardziej zintegrowanym rynku przewozowym Europy. Pozwalają one nie tylko na tworzenie i rozwój baz danych dla optymalizacji tras i minimalizacji kosztów bezpośrednich przewozów, co w znacznym stopniu przyczynia się do skrócenia czasu ich realizacji i bezpośrednio wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem, ale również na zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, pojazdów i ładunku oraz sprawniejsze sterowanie flotą.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 30 kwiecień 2012 12:47
Zaloguj się by skomentować