Zaloguj się

Innowacja w łańcuchu logistycznym paliw płynnych w Polsce

  •  Tomasz Weremij
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Innowacja w łańcuchu logistycznym paliw płynnych w Polsce

Obecna sytuacja na rynku paliw płynnych w Polsce, a w szczególności sektor stacji paliw rynku detalicznego wskazuje w benchmarkingu, że nie wystarczy wyłącznie konkurować ceną oferowanych paliw. Koncerny paliwowe mając świadomość, że jeśli chcą konkurować to muszą orientować się na rozszerzone działania, do których zaliczyć należy przede wszystkim podnoszenie jakości funkcjonowania całego procesu.

Zamierzony efekt końcowy tych działań to jakość produktu. Mając to na uwadze rozpoczęto projekt implementacji systemu COP jako innowacyjne rozwiązanie, pod patronatem POPIHN, które zrzesza koncerny krajowe i zagraniczne. Główną przesłanką do zastosowania przedmiotowej innowacji są powstające w trakcie załadunków / rozładunków mikro i makro zmieszania różnych gatunków paliw płynnych w cysternach drogowych. Należy wyjaśnić, jak identyfikuje się te zmieszania. Mikro mieszaniami nazywamy sytuację, podczas której do pozostawionych w komorze resztek jednego gatunku paliwa (na przykład oleju napędowego) rozpocznie się załadunek oddolny paliwa innego gatunku (na przykład benzyny). Natomiast jeśli zostanie podczas rozładunku (ten rodzaj występuje najczęściej) rozładowany olej napędowy z komory cysterny do zbiornika stacji z produktem opisanym jako benzyna bezołowiowa, w wyniku błędnego podłączenia węży produktowych przez kierowcę w układzie pełnego rozładunku (tu mamy na myśli zmieszanie od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy litrów), to traktujemy to jako makro zmieszanie. Niestety, z uwagi na dywersyfikację udziału podmiotów, w obrocie detalicznym paliw płynnych w Polsce nie istnieje obecnie jeden obligatoryjny system raportowania, zgłaszania wszystkich zmieszań, tak by mieć całkowitą wiedzę o skali problemu i o tym, czy wartości generowanych zmieszań mają charakter progresu lub regresu. Rysunek 2 pokazuje dwa odrębne rejestry zmieszań w latach 2009 - 2010 i pierwsze dwa kwartały 2011.

Pierwszy rejestr (A) jest prowadzony przez przewoźnika obsługującego w zakresie transportu paliw płynnych kilka koncernów paliwowych, natomiast rejestr B prowadzi jeden z koncernów, dla którego zlecenia transportu paliw płynnych realizuje kilku przewoźników. Można założyć, że analogiczne rejestry zmieszań prowadzone są przez wszystkie koncerny krajowe i zagraniczne oraz wszystkich przewoźników realizujących transport dla koncernów krajowych i zagranicznych. Porównując lub raczej szukając wspólnego mianownika dla obu tych grafów można stwierdzić, że rocznie koncern rejestruje od kilku do kilkunastu zmieszań produktów i przewoźnik obsługujący kilka koncernów, posiadający około 50 jednostek transportowych (cysterny i autocysterny) również rejestruje od kilku do kilkunastu zmieszań na przestrzeni jednego roku.

Wszystkie zmieszania (te rejestrowane przez wspomniane ogniwa uczestniczące w łańcuchu logistyki transportu paliw płynnych) powodowane są następującymi czynnikami:

  • czynnik ludzki (na przykład predyspozycje kierowcy, poziom wyszkolenia),
  • czynnik techniczny (rodzaj środków transportowych, stan i poziom stosowanych rozwiązań technicznych),
  • czynnik proceduralny (transparentność stosowanych procedur do procesu).

Powyższe składowe mogą pojedynczo lub łącznie doprowadzać do zmieszań paliw.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2011.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 04 październik 2012 12:54
Zaloguj się by skomentować