Zaloguj się

Logistyka sklepów internetowych jako element strategii ich rozwoju

  •  Mariusz Maciejczak, Vadyym Schyrsky
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Logistyka sklepów internetowych jako element strategii ich rozwoju

Celem artykułu jest zbadanie w jaki sposób logistyka tworzy wartość dodaną w handlu internetowym i staje się źródłem przewagi konkurencyjnej na polskim rynku e-commerce. Badania przeprowadzono w 2009 r. z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety oraz z wykorzystaniem metodologii grup fokusowych. Wykazano, że właściciele i pracownicy polskich sklepów internetowych są świadomi tego jak ważna jest logistyka w prowadzeniu ich działalności.

Większość widzi w niej możliwość poprawy stosunków z już istniejącymi klientami oraz zdobycie nowych. Najważniejszą rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej widzą oni w terminowość dostaw. Jednym z wyzwań stojących przed sklepami internetowymi w Polsce będzie budowanie spójnych koncepcji logistycznych dostosowanych do bardzo zindywidualizowanych wymagań klientów, uwzględniających także systemowo rozwiązany sposób odbioru niechcianego towaru.

1. Wprowadzenie
Logistyka jest jednym z podstawowych, spójnym obszarem działalności współczesnego przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach nabiera ona coraz większego znaczenia zarówno z punktu widzenia teorii jak i praktyki życia gospodarczego. Klasycznie definiowana, jako przepływ towarów, dziś logistyka spełnia znacznie więcej funkcji, tak w przedsiębiorstwie jak i w całym łańcuchu dostaw. Współcześnie definiowana logistyka stawia sobie za cel, by właściwy produkt (pod względem rodzaju, jakości i ilości) dostarczony był w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie [Coyle, Bardi, Langley 2002]. Zatem sprawność logistyki to dostarczenie właściwego produktu we właściwym czasie (użyteczność czasu), do właściwego klienta (użyteczność miejsca). Istotne zatem jest, aby koordynacja użyteczności logistyki odbywała się przy optymalnym wykorzystaniu przepływu informacji.
Co więcej, ważne jest, aby cały ten proces odbywał się przy najniższych kosztach globalnych, co znacznie poprawia efektywność procesu logistycznego. Efektywność ekonomiczną interpretuje się tu jako świadomy i dobrowolny podział korzyści pomiędzy dostawcę (zysk) i klienta (zaspokojenie potrzeb) [Brdulak, 2002]. (...)

Artykuł zawiera 15680 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 04 kwiecień 2014 14:36
Zaloguj się by skomentować