Zaloguj się

Zarządzanie procesem odzyskiwania produktów odpadowych w sektorze usług motoryzacyjnych

  •  Jerzy Janczewski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie procesem odzyskiwania produktów odpadowych w sektorze usług motoryzacyjnych

Sektor usług motoryzacyjnych jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce. Cechuje go duży stopień złożoności oraz różnorodność form, struktur organizacyjnych, w tym sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Na taki obraz sektora dodatkowo wpływa turbulentne otoczenie - zwłaszcza zmieniające się wymagania dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego stawiane producentom samochodów.

Celem regulacji środowiskowych jest nieustanna dbałość o środowisko oraz stosowanie materiałów i surowców poddających się recyklingowi, dążenie do redukcji zanieczyszczeń emitowanych przez silniki, redukcji lotnych związków organicznych w procesach lakierowania samochodów etc. Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa ekologicznego prowadzi z kolei do poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, innowacji w eksploatacji samochodów oraz ich serwisowaniu. Celem artykułu jest prezentacja problematyki recyklingu produktowego w branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w sektorze usług naprawczych.

Produkty odpadowe w procesach usług motoryzacyjnych
Problematyka zrównoważonego rozwoju stanowi jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed współczesnym przedsiębiorstwem, a wśród szeregu pojęć o podstawowym znaczeniu pojęcie zarządzania odzyskiem produktów zajmuje istotne miejsce. Definicja odzysku w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie działania na produkcie odpadowym, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub środowiska, a które polegają na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, a także zmierzają do odzyskania z odpadów materiałów, substancji lub energii. Podobnie szeroko definiowane jest pojęcie utylizacji, rozumiane jako wykorzystanie produktów odpadowych, a powszechnie rozumiane jako ich zniszczenie. Natomiast recykling definiowany jest bardziej szczegółowo i odnosi się do wytwarzania nowych produktów przez wielokrotne wykorzystanie materiałów odpadowych w obiegu zamkniętym. Produktami odpadowymi w usługach motoryzacyjnych są między innymi całe zespoły pojazdów lub ich podzespoły, części, materiały eksploatacyjne w tym oleje oraz opony. Według Z. Chłopka, w literaturze na temat zagospodarowania produktów odpadowych w motoryzacji brak jest dostatecznie sformalizowanej systematyki pojęć związanych z tymi zagadnieniami. W literaturze przedmiotu, w zależności od rodzajów produktów odpadowych powstających w branży motoryzacyjnej, rozróżnia się recykling energii, materiałów i produktów. Metodykę postępowania z odpadami w branży motoryzacyjnej pokazano na rysunku 1. Recykling produktów polega na odzyskaniu i ponownym wykorzystaniu zespołów, podzespołów, części, a także materiałów eksploatacyjnych po ich oczyszczeniu i weryfikacji stanu zużycia lub ewentualnej regeneracji i jest to najbardziej racjonalny rodzaj recyklingu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 22 styczeń 2013 12:58
Zaloguj się by skomentować