Zaloguj się

Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis-3 - cz. 2

 •  Wiktor Kubiński, Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis-3 - cz. 2

Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis-3 - cz. 1

Umożliwia on analizę przyczyn i miejsc występowania zakłóceń, zatorów i przerw w przepływie materiałów, powstających podczas pracy systemu, przeciwdziałając tym samym niepożądanym skutkom wpływającym na obniżenie efektywności wykorzystania całego systemu przedsiębiorstwa.

Symulator ten pozwala także na przeanalizowanie systemu w jakim znajduje się materiał: czy jest on transportowany, obrabiany, czy też czeka na realizację procesu transportu lub obróbki. Na zbudowanym modelu można prowadzić badania w celu optymalizacji systemu transportowo-magazynowego, współpracującego z przyjętym podsystemem produkcyjnym. Typowy model symulacyjny budowany w pakiecie Dosimis-3 składa się z kroków przedstawionych na rysunku 3.
Do opracowania logistycznego modelu systemu produkcji niezbędne są informacje i dane wejściowe. Wejściom i wyjściom można przypisywać priorytety, co ma decydujące znaczenie przy odbiorze i dostawie materiału z wielu urządzeń. Ponadto, dane wejściowe pozwalają na opracowanie modelu procesu o odpowiedniej szczegółowości według zasady minimalnej liczby obiektów, wymaganych do osiągnięcia celów projektu. Do podstawowych informacji o budowanym modelu systemu wytwórczego w przemyśle hutniczym można zaliczyć między innymi.:

 • informacje o obiektach systemu (rodzaj i liczbę maszyn, środków transportu i plany ich remontów, organizację i rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych),
 • wydajność systemu (plan produkcyjny, wielkość partii, asortyment wyrobów),
 • liczbę i pojemność magazynów wejściowych, wyjściowych oraz międzyoperacyjnych,
 • kolejność wykonywania zleceń produkcyjnych,
 • czas przezbrojenia produkcji na inny typ wyrobu,
 • koszty materiałowe, robocizny bezpośredniej, stanowiskowe, narzuty itd.

Do celów optymalizacji systemu transportowego w badaniach symulacyjnych poddano analizie przede wszystkim:

 • czas trwania całego procesu technologicznego,
 • czas przebudowy walcarek po zrealizowanej kampanii walcowniczej,
 • wpływ parametrów urządzeń transportowych na czas realizacji zadania produkcyjnego,
 • wpływ parametrów urządzeń transportowych na postoje agregatów produkcyjnych,
 • stopień wykorzystania urządzeń transportowych dla realizacji zadania produkcyjnego.

Podstawowe relacje między elementami systemu walcowni taśm stalowych na gorąco wynikają z harmonogramu przepływu materiałów oraz określenia czasu realizacji zadania logistycznego. Model ten został wykorzystany do sterowania przepływem materiałów w danej walcowni w celu optymalnego wykorzystania urządzeń produkcyjnych i transportowych, a także do wyznaczenia czasu realizacji zamówień oraz kosztów wytworzenia wyrobu gotowego. Program przeprowadzonych badań obejmował symulację działania systemu, którego struktura i atrybuty odpowiadają strukturze oraz atrybutom systemu realnego. Badania symulacyjne odwzorowane zostały na podstawie okresu trwania 50-ciu kampanii walcowniczych, zrealizowanych w danej walcowni w okresie 2 miesięcy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 29 styczeń 2013 12:52
Zaloguj się by skomentować