Zaloguj się

Metoda distance learning w podyplomowym nauczaniu menedżerów budowlanych

  •  Paweł O. NOWAK
  • Kategoria: Edukacja
Nauczanie na odległość, z wykorzystaniem Internetu, staje się coraz bardziej popularną metodą zdobywania wiedzy wśród osób pracujących, w tym inżynierów budowlanych. W referacie zostaną opisane projekty badawcze, które prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej, będące narzędziem do przygotowania studiów podyplomowych „Zarządzanie w budownictwie” metodą distance learning. Zaprezentowane zostaną projekty Leonardo da Vinci (LDV) wykorzystujące platformy internetowe do nauczania: MOODLE oraz EDUMATIC.
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe