Zaloguj się

Monolityczna metoda wyboru dostawców i środków transportu dla łańcuchów dostaw

Polecamy! Monolityczna metoda wyboru dostawców i środków transportu dla łańcuchów dostaw

Problematyka, dotycząca funkcjonowania łańcuchów dostaw, obejmuje m. in. organizację procesów produkcyjnych w poszczególnych przedsiębiorstwach, sterowanie przepływem produktów, informacji, środków finansowych pomiędzy ogniwami łańcucha a także obsługę magazynów i zapasów. Efektywne funkcjonowanie łańcucha dostaw jest uzależnione również od odpowiedniego doboru dostawców oraz środków transportu, służących realizacji poszczególnych dostaw.

Na dobór dostawców ma równocześnie wpływ wiele czynników, do których zalicza się m. in.:

  • czas dostawy - czas od złożenia zamówienia do przekazania produktu odbiorcy - jest on uzależniony od lokalizacji dostawców, infrastruktury, wykorzystywanych środków transportu;
  • niezawodność - prawidłowość realizacji zamówienia. Istotna jest tu również możliwość kontroli realizacji zamówienia oraz wzajemne informowanie o zmianach i zakłóceniach;
  • komunikację - sposób prowadzenia dialogu z dostawcą – powiązany z czynnikami społecznymi (staż w dotychczasowej współpracy i doświadczenia z tym związane);
  • wygodę - równoczesną skłonność i zdolność dostawcy do spełnienia dodatkowych wymagań klientów, takich jak: wielkość dostaw, wybór rodzaju środka transportu, sposób pakowania, wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku, częstotliwość dostaw, terminy przyjmowania zamówień i ich realizacji.

Jak wykazują powyżej wymienione czynniki, selekcja dostawców pociąga za sobą wybór środków transportu. W przypadku, gdy dostawca nie oferuje usługi przewozowej lub z przyczyn ekonomicznych poszukiwany jest inny środek transportu, pojawia się problem wyboru firmy transportowej. W selekcji firm transportowych uwzględnia się m. in. następujące czynniki:

  • dostępność różnych środków transportu i ich odporność na zakłócenia - czynniki losowe (awarie). Ważna jest tutaj dostępność środków zastępczych, gwarantujących terminowość dostaw w przypadku awarii lub inne zabezpieczenie – np. kara umowna za nieterminowość dostaw;
  • czas procesu transportowego, zależny m. in. od infrastruktury transportowej, do której ma dostęp przewoźnik;
  • zapewnienie właściwej dokumentacji przewozowej;
  • organizowanie i wykonywanie składowania, prac ładunkowych, sortowania, przepakowywania produktów;
  • kontrolę sanitarną i obsługę celną w przypadku przemieszczania ładunków w relacjach międzynarodowych.

Wszystkie wyszczególnione czynniki doboru dostawców i firm transportowych wymagają oczywiście ponoszenia pewnych nakładów finansowych, co wiąże się z kosztami, które musi uwzględnić usługobiorca. Kryterium kosztowe jest jednym z najważniejszych kryteriów. Zostało one uwzględnione w opracowanej metodzie wyboru dostawców i firm transportowych. (...)

Artykuł zawiera 28320 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 03 czerwiec 2015 14:41
Zaloguj się by skomentować