Zaloguj się

Zastosowanie metod eksploracyjnej analizy tekstu w logistyce

  •  Gładysz Anna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zastosowanie metod eksploracyjnej analizy tekstu w logistyce

W dzisiejszych czasach informacja na równi z kapitałem, pracą i wyposażeniem stała się podstawową wartością w przedsiębiorstwie, a zarazem warunkiem konkurencyjności firmy. Szczególne dbanie o nią, jej prawidłowy przepływ i synchronizację powinno stanowić podstawową kwestię przedsiębiorstwa.

Dlatego tak duży nacisk kładzie się na rzetelność i dokładność pozyskiwanych informacji, bo dzięki temu proces podejmowania trafnych decyzji w czasie rzeczywistym w przedsiębiorstwie jest łatwiejszy. Powinna ona, z racji swojej funkcji, dostarczać zarówno odpowiedzi na pytania z zakresu funkcjonowania organizacji, a także w pełni zaspokajać potrzeby i oczekiwania obecnych jak i przyszłych klientów. Z dużym zasobem informacji mają do czynienia zarówno działy logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, jak również firmy świadczące usługi logistyczne na zewnątrz. Tylko dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych można sprawnie i efektywnie kierować każdym przedsiębiorstwem, zwłaszcza w zakresie logistyki. Wydaje się być czymś nieodzownym, aby firma zajmująca się szeroko pojętą logistyką, posiadała narzędzia informatyczne, bo tylko wtedy jest w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki. W pełni efektywne wykorzystanie posiadanych informacji wpływa na zwiększoną możliwość adaptacji i elastyczne reagowanie na zachodzące zmiany w świadomości klientów.

Informacja w logistyce
Zanim zostanie przedstawiona rola informacji w logistyce, warto w sposób skrótowy przyjrzeć się pojęciom ściśle związanym z tym tematem. Przedstawiona zostanie geneza i znaczenie słów: logistyka i informacja. Opisane zostanie eksploracyjna analiza danych tekstowych, wraz z podaniem obszarów jej zastosowania w logistyce.

Definicja logistyki
Genezę znaczenia pojęcia logistyki warto zacząć od zrozumienia znaczenia jego słowa. Jednym ze źródeł tego terminu jest greckie słowo logistikós, które oznacza człowieka myślącego według reguł logicznych – zarówno matematycznych jak i filozoficznych. Łaciński przymiotnik logisticus oznacza zaś zrozumiały, racjonalny, zdolny do logicznego myślenia. W starożytnym Rzymie logistikas oznaczało zaopatrzenie legionów w środki do życia, co wiązało się ściśle z planowaniem tras przemieszczania wojska. Samo więc zdefiniowanie logistyki wymaga uwzględnienia nie tylko nauki, ale musi obejmować także obszar jej stosowania. Aby więc w pełni zdefiniować logistykę niezbędne jest szersze spojrzenie. (...)

Artykuł zawiera 39589 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 30 wrzesień 2014 12:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe