Zaloguj się

Możliwości ograniczenia uszkodzeń ładunków w transporcie i przeładunkach w wybranych firmach spedycyjnych

Polecamy! Możliwości ograniczenia uszkodzeń ładunków w transporcie i przeładunkach w wybranych firmach spedycyjnych

Opakowania są ważnym elementem systemów logistycznych. W procesach dystrybucji towarów ich rola w szybkim i tanim przemieszczaniu nabiera szczególnego znaczenia. Najważniejszą funkcją opakowań jest ochrona produktu przed narażeniami zewnętrznymi. Niemniej ważna jest funkcja logistyczna związana z usprawnieniem przemieszczania i magazynowania. Z pozostałych funkcji wymienianych w literaturze znaczenie odgrywa także funkcja informacyjna.

Powszechne dążenie do mechanizacji robót ładunkowych powoduje, że opakowania powinny być przystosowane do rodzaju wykorzystywanego transportu oraz urządzeń magazynowo-transportowych użytych w całym procesie dystrybucji. Dotyczy to przede wszystkim opakowań transportowych, których stosowanie warunkuje szybki i sprawny przepływ towarów od producenta do odbiorcy. Związane z tym jest postawienie im określonych wymagań, których spełnienie warunkuje realizację procesów dystrybucyjnych na określonym poziomie.

Powstawanie uszkodzeń ładunków w czasie transportu wynika z wielu czynników, wśród których najważniejszymi są warunki dystrybucji oraz cechy konstrukcyjne opakowań, to znaczy wymiary, masa i kształt. Zastosowanie właściwie dobranych opakowań powinno następować w pierwszym ogniwie łańcucha dystrybucyjnego, to jest u nadawcy. W czasie transportu, składowania i przeładunku na opakowania, jak i na zawarte w nich towary oddziałuje wiele czynników, które mogą skutkować uszkodzeniem lub ich zniszczeniem. Do najważniejszych należą narażenia: mechaniczne, klimatyczne i biologiczne. Zasadnicza grupa narażeń jakim podlegają opakowania, zarówno w transporcie, przeładunkach oraz składowaniu, to narażenia mechaniczne powstające podczas składowania, transportu oraz operacji przeładunkowych. Mimo, że narażenia występują zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, jak i morskim oraz lotniczym, to jednak najwięcej z nich powstaje w transporcie drogowym, w którym na zapakowany towar oddziałują obciążenia dynamiczne spowodowane przeważnie zmianą kierunku jazdy, nierównościami dróg lub drganiami spowodowanymi pracą układu napędowego. Podstawowe znaczenie odgrywają tutaj narażenia spowodowane, na przykład nagłą zmianą prędkości, jazdą po terenach górzystych, przejazdu po wybojach itp. Natomiast obciążenia statyczne nie mają większego znaczenia ze względu na niewielką wysokość piętrzenia w środkach transportowych.

Narażenia mechaniczne w składowaniu występują najczęściej na skutek działania obciążeń statycznych i powodowane są naciskiem opakowań umieszczonych w górnych warstwach stosu na opakowania umieszczone w warstwie dolnej. Wielkość tych nacisków zależy od masy ładunków w warstwach górnych oraz od wysokości piętrzenia. Natomiast narażenia mechaniczne w czasie przeładunków zależą od zastosowanych urządzeń manipulacyjnych i kwalifikacji pracowników.
Celem badań było ustalenie zasadniczych przyczyn powstawania uszkodzeń ładunków podczas transportu i przeładunków w firmach spedycyjnych oraz zaproponowanie rozwiązań pozwalających na ich ograniczenie lub wyeliminowanie. Skoncentrowano się na opakowaniach zbiorczych, transportowych i paletowych jednostkach ładunkowych, wykorzystując dokumentację z archiwów fotograficznych Autorów.

Artykuł zawiera 10790 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 1/2013

Ostatnio zmieniany w wtorek, 03 grudzień 2013 13:05
Zaloguj się by skomentować