Zaloguj się

Grupowe zakupy materiałów jako sposób na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa

  •  Karolina Kolińska, Dawid Doliński
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Grupowe zakupy materiałów jako sposób na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa

W obecnych czasach przedsiębiorstwa poszukują obszarów, w których mogą obniżyć koszty operacyjne. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów ponoszonych na zakup materiałów jest organizacja grupy zakupowej, w skład której wchodzą niezależne przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. Podmioty na rynku zrzeszają się wówczas w ściśle określonym celu, tj. dokonywania mniejszych wydatków na zakupy i uzyskania oszczędności z tego tytułu.

Firmy agregują swój popyt, dokonując zakupu za pośrednictwem jednej organizacji, poprzez osiągnięcie efektu skali uzyskują silniejszą pozycję w negocjacjach z dostawcami, dzięki czemu można osiągnąć lepsze warunki handlowe. Pod pojęciem warunków handlowych kryje się wiele czynników. Cena nie jest jedynym wyznacznikiem efektywności i oszczędności, chociaż uzyskanie niższej ceny jest oszczędnością wymierną i niepodważalną. Niemniej jednak celem funkcjonowania grupy zakupowej powinno być zmniejszenie kosztów operacyjnych i uzyskanie szeroko rozumianych korzyści. Grupa zakupowa nie jest pojęciem nowym w gospodarce światowej, a także polskiej. Jest naturalnym kolejnym etapem rozwoju obszaru zakupów.

W niniejszym artykule autorzy skupią się na funkcjonowaniu i badaniu grup zakupowych dla niezależnych firm, które nie są powiązane ze sobą kapitałowo. W ostatnich latach w Polsce zauważalny jest bardzo silny trend powstawania grup zakupowych, który nasilany jest także poprzez wzrost powstawanie różnego rodzaju organizacji współpracy zrzeszonych firm. Unia Europejska przeznacza znaczne środki finansowe na tworzenie i funkcjonowanie organizacji przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju firm zrzeszanych w postaci klastrów regionalnych, centrów kompetencji, parków przemysłowo-naukowych, etc. Przyczynia się to do współpracy firm oraz do powstawania kolejnych grup zakupowych firm silnie ze sobą kooperujących.

Grupowe zakupy
Koszty logistyki w kosztach przedsiębiorstwa stanowią znaczący udział, co potwierdzają poniższe informacje:
a) udział kosztów materiałowych w kosztach przedsiębiorstwa wynosi od 50 do 70%, w zależności od branży,
b) udział zapasów w majątku obrotowym stanowi często ok. 30%,
c) znaczne koszty środków transportu i elektronicznego przetwarzania danych.

Analizując powyższe dane można zauważyć, że duża część kosztów przedsiębiorstwa związana jest zaopatrzeniem. A zatem działania optymalizacyjne w obszarze zakupów mogą przynieść znaczne oszczędności dla przedsiębiorstwa. Dodatkowo należy pamiętać, że optymalny poziom zaopatrzenia materiałowego przyczynia się do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej na rynku, co w obecnych czasach jest istotnym elementem osiągnięcia sukcesu przez firmę. Prawidłowe funkcjonowanie sfery zaopatrzenia wpływa również na jakość produktu, poziom logistycznej obsługi klienta oraz koszty całego systemu logistycznego.
Zakupy zaopatrzeniowe definiowane są jako funkcja odpowiedzialna za pozyskanie wyposażenia, materiałów, komponentów (półfabrykatów), części i usług poprzez nabywanie, dzierżawienie lub w inny legalny sposób w celu ich zużycia do produkcji lub odsprzedaży.
Można zatem wywnioskować, że obszar zakupów obejmuje bardzo wiele elementów, a obniżenie nawet części nakładów ponoszonych na zakupy zaopatrzeniowe przyczyni się do zmniejszenia kosztów obszaru zaopatrzenia.

 

Źródło: Czasopismo Logistyka 5/2013

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 czerwiec 2014 13:42
Zaloguj się by skomentować