Zaloguj się

Transport lotniczy typu cargo w Polsce - ryzyko i bariery rozwoju

Polecamy! Transport lotniczy typu cargo w Polsce - ryzyko i bariery rozwoju

Rola transportu lotniczego w Polsce
Transport lotniczy zarówno w Polsce, jak i na świecie kojarzy się przede wszystkim z lotami pasażerskimi i to zazwyczaj na duże odległości. Często pomija się rolę tego środka lokomocji biorąc pod uwagę transport towarów. Celem nadrzędnym poniższej pracy jest zwrócenie uwagi na ważną gałąź transportu towarów, jaką jest lotnictwo cargo oraz ocena zagrożeń i bariery jego rozwoju.


Głównymi zaletami tego sposobu przewozu ładunków wg Liberadzkiego i Mindura [2007] są wysoki poziom bezpieczeństwa towarów, co jest istotne zwłaszcza dla produktów o bardzo krótkim terminie przydatności, jak również cechujących się wysoką wrażliwością na wstrząsy; oraz największy możliwy zasięg i szybkość transportu. Jego sporadyczne wykorzystanie wg Litwinowicza [1969] wynika z kolei z jego ograniczeń, którymi są wysokie koszty organizacji oraz ściśle określonego limitu wagi i rozmiaru transportowanych dóbr.

Na rozwój i poprawę funkcjonowania terminali cargo ma wpływ rozwijająca się rola transportu pasażerskiego. Autorzy pracy na potrzeby artykułu definiują pojęcie terminalu lotniczego typu cargo, uznając go za wydzieloną strefą portu lotniczego świadczącą usługi załadunku, jak i magazynowania i rozładunku. Dzięki aktywnemu rozwojowi transportu pasażerskiego uzyskuje się lepszy rozwój infrastruktury lotniska (dłuższe i lepiej oświetlone pasy startowe, dbałość o zakup i korzystanie z najnowszych systemów prowadzenia lotnisk poprzez wieże kontrolne) – wpływa to znacząco na poprawę funkcjonowania terminali cargo – odlatujące z ładunkiem samoloty korzystają z tych samych pasów, są przystosowane do obsługi systemów, a piloci porozumiewają się z tymi samymi kontrolerami lotów, co przy obsłudze samolotów pasażerskich. Ponadto przewozy pasażerskie cechują się najwyższym możliwym priorytetem bezpieczeństwa - stąd uznawane za bezpieczne i kontrolowane na bieżąco lotniska z dobrze rozbudowaną infrastrukturą i obsługą gwarantują również bezpieczeństwo i możliwość lądowania samolotów transportowych. Na terenie Polski działa 11 cywilnych portów lotniczych. Ich wykaz kolejno wg malejącej liczby odprawionych pasażerów przedstawia tabela 1.

Jak podaje Urząd Lotnictwa Cywilnego [2012] dynamika wzrostu przewozów pasażerskich, jak i towarowych w latach 2010-2012 w Polsce wzrosła na większości lotnisk. Jedyne spadki zanotowały porty lotnicze Bydgoszcz - Szwederowo (o -11,2%) oraz Zielona Góra - Babimost (aż o -99,6%). Wśród tendencji wzrostowych najlepsze wyniki w podanym okresie uzyskały Rzeszów - Jasionka (o 42,2%) oraz warszawskie lotnisko im. Chopina (o 12,8%). Jak wyglądała ta sytuacja w trzech kwartałach w latach 2010–2012 zaprezentowano w tabeli 2.


Artykuł zawiera 18430 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 5/2013

Ostatnio zmieniany w czwartek, 12 czerwiec 2014 14:37
Zaloguj się by skomentować