Zaloguj się

Autentykacja produktowa - rozwiązania w walce z podróbkami

  •  Grzegorz Sokołowski
  • Kategoria: Wieści z GS1
Polecamy! Autentykacja produktowa - rozwiązania w walce z podróbkami

Komisja Europejska opublikowała w maju 2012 roku komunikat w sprawie "Europejskiej Agendy Konsumentów - zwiększenie zaufania i wzrostu", który określa strategiczną wizję polityki ochrony konsumentów w 2014 roku. Agenda konsumentów zwraca uwagę na następujące elementy: wzmocnienie bezpieczeństwa konsumentów, poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenckich, egzekucji i zabezpieczenia prawnego oraz wyrównywania praw konsumentów.

Jak ważny jest problem bezpieczeństwa wiedzą doskonale takie sektory jak: FMCG, kosmetyka, farmacja i kilka innych. Według danych Kancelarii Sejmu, Biura Studiów i Ekspertyz, sektor FMCG, a szczególnie przemysł spożywczy, jest jedną z najważniejszych i najszybciej rozwijających się branż polskiej gospodarki. Jego udział w wartości sprzedaży całego przemysłu wynosi blisko 24% i jest około 9 punktów procentowych wyższy niż w 15 krajach Unii Europejskiej, gdzie wynosi średnio 15%. Wśród krajów UE wyższy niż w Polsce udział przemysłu spożywczego mają tylko Dania (28%) i Grecja (27%).

Podrabianie produktów - globalny problem
Podrabianie takich produktów, jak żywność, kosmetyki oraz lekarstwa jest powszechne w skali globalnej i może być niebezpieczne dla życia i zdrowia konsumentów. Dynamiczny rozwój gospodarczy oraz wzrost poziomu życia powodują zwiększające się zainteresowanie produktami markowymi, co jest wykorzystywane przez fałszerzy upatrujących w podrabianiu produktów możliwość generowania dużych przychodów. Szacuje się, że około 9% całego światowego handlu stanowi obrót artykułami podrobionymi. Wartość rynku towarów podrobionych wyniosła w roku 2008 aż 250 mld USD, zaś jednymi z głównych grup produktowych o największej tendencji wzrostowej w zakresie liczby podrabianych produktów były leki, kosmetyki oraz wina i alkohole. Liczba towarów zatrzymanych przez celników w Polsce, które naruszają prawa własności, wzrosła w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku z 1,9 mln do 4,7 mln sztuk w 2011 roku. W 2011 roku wartość przechwyconych podróbek wyceniona została na ponad 100 mln zł. Przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić co najmniej kilka. Jednym z głównych czynników ułatwiających podrabianie produktów jest postępująca globalizacja rynków i w efekcie ograniczenie dostępności informacji pozwalających na skuteczną identyfikację produktów podrobionych oraz prześledzenie ich łańcuchów dostaw. Innym, dość istotnym czynnikiem, jest ograniczona dostępność do informacji o aktualnie stosowanych metodach zabezpieczania produktów oraz stosunkowo wysokie koszty stosowania takich zabezpieczeń. Najważniejszym problemem jest jednak brak bezpośredniej kooperacji pomiędzy producentami, którzy samodzielnie nie są w stanie stworzyć skutecznych i rozpoznawalnych przez konsumentów metod zabezpieczania swoich wyrobów.
Kwestie bezpieczeństwa towarów na rynku, a więc między innymi zapewnienia ich autentyczności, obrazują poniższe liczby:

  • szacowana wartość rynku podrabianych produktów w 2015 roku to 960 mld USD
  • w grupie państw G20 rocznie z powodu stosowania podróbek umiera 3 000 osób
  • roczne straty G20 wynikające z utraty przychodów podatkowych spowodowane wprowadzaniem na rynek podróbek to 77,5 mld USD.

Autentykacja - możliwe rozwiązania
Autentykacja produktowa to proces polegający na zweryfikowaniu tożsamości zadeklarowanego produktu. Polega zatem na identyfikacji, a następnie weryfikacji tożsamości produktu. Uwierzytelnianie i autoryzacja to hasła pokrewne, jednak odnoszące się ściśle do kwestii związanych z kryptografią - norma ISO/IEC CD 9798-1. Sam proces weryfikacji autentyczności produktów z zasady obejmuje szereg czynności, od oceny wiarygodności dostawcy, przez na przykład prostą weryfikację wizualną cech produktu (jakości opakowania, etykiet, oznakowania, itp.), aż po weryfikację dodatkowych elementów zabezpieczających (na przykład hologramów, itp.).

Artykuł zawiera 9850 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 02 grudzień 2014 13:55
Zaloguj się by skomentować