Zaloguj się

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych

  •  Anna Kosmacz-Chodorowska, Tadeusz Rudnicki
  • Kategoria: Wieści z GS1
Polecamy! Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych

Grupa Robocza Ochrona Zdrowia a EDI
Krajowa branżowa Grupa Robocza Ochrona Zdrowa GS1 Polska wypracowuje dobre praktyki na rzecz spełnienia nowych, dodatkowych wymogów unijnych w sposób najprostszy i najtańszy, z wykorzystaniem kodów kreskowych i standardowych dokumentów elektronicznych. Rozwiązania w tym zakresie obejmują ogólnoświatowy system GS1. Grupa Robocza ustaliła zakres merytoryczny wypracowywanych dobrych praktyk. Wstępnie zaproponowano, że opracowanie to będzie obejmowało między innymi dokumenty EDI.

Podstawowym tematem prac kolejnego spotkania krajowej Grupy Roboczej, które odbyło się 18 czerwca 2013 roku w Warszawie, było wypracowanie otwartego standardu dokumentów elektronicznych typu: zamówienie, faktura, awizo dostawy w farmacji polskiej. Podczas spotkania dyskutowano nad praktyczną realizacją EDI, omawiano scenariusze EDI oraz dokumentowano, dlaczego warto przejść na standard EDI według GS1.

Dlaczego należy wdrażać standardowe EDI
Potrzeba Elektronicznej Wymiany Danych wynika z niedogodności dokumentów papierowych lub dokumentów przesyłanych w niestandardowej formie drogą elektroniczną typu e-mail lub fax. W wymianie takich dokumentów człowiek jest kluczowym ogniwem (ręcznie przepisuje dane z przychodzących dokumentów, wprowadzając je do wewnętrznego systemu informatycznego firmy). Dokumenty takie:

  • nie zapewniają bezpieczeństwa danych,
  • nie gwarantują ich poprawności.

Potrzeba zatem systemu, za pomocą którego mogą porozumiewać się firmy niezależnie od swojej lokalizacji, działające często nawet na różnych kontynentach. System taki od dawna istnieje i stał się międzynarodowym standardem, powszechnie znanym jako EDI (Electronic Data Interchange) - Elektroniczna Wymiana Danych. Stosowanie EDI przynosi wielorakie korzyści.
GS1 - międzynarodowa organizacja, stowarzyszenie non-profit z 40-letnim doświadczeniem, poprzez swoje 111 organizacji krajowych i ponad 1,5 mln firm - użytkowników systemu GS1 w 150 krajach, wdraża swoje standardy wykorzystywane w ponad 20 sektorach, w tym głównie w FMCG, ale również w ochronie zdrowia. Wśród nich są również standardy EDI - jedno z najbardziej efektywnych narzędzi e-gospodarki, po systemach automatycznej identyfikacji kodami kreskowymi ADC.

Charakterystyka EDI
Komunikaty EDI zawierają te same dane, które można znaleźć na papierowych dokumentach. Mogą obejmować informacje o adresie wysyłkowym i docelowym, a także zawierają określenie ilości i przedmiotu transakcji oraz innych dodatkowych elementów, zależnych od rodzaju transakcji, jak i branży. EDI w swym zakresie wykorzystuje różne formaty do reprezentacji treści komunikatów (EDIFACT, XML), numery lokalizacyjne GLN do określania stron transakcji, numery GTIN towarów (w tym występujące wcześniej lub jeszcze w krajowych branżowych aktach prawnych kody zwane EAN13).

Artykuł zawiera 10070 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 23 grudzień 2014 15:12
Zaloguj się by skomentować