Zaloguj się

Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, a wyzwania transportu miejskiego

Polecamy! Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, a wyzwania transportu miejskiego

Problemy transportowe współczesnych miast z jednej strony oraz konieczność oszczędności energii i ochrony środowiska naturalnego z drugiej strony, skłaniają do przyjęcia polityki zrównoważonego rozwoju transportu na obszarach zurbanizowanych. Warunkiem skutecznej realizacji takiej polityki jest jej zaplanowanie na poziomie strategicznym.

Istnieje więc potrzeba tworzenia planów zrównoważonego rozwoju transportu w miastach, jako zasadniczych elementów planów zrównoważonej mobilności w miastach. Głównym celem polityki transportowej współczesnego miasta powinna być bowiem zrównoważona mobilność na jego obszarze osiągana w znacznym stopniu za pomocą zrównoważonego rozwoju transportu.

Wyzwania transportu miejskiego w XXI wieku
Zrównoważony rozwój transportu miejskiego w XXI w. wyznaczają dokumenty strategiczne Unii Europejskiej, którymi są:

  • Biała Księga. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów, ogłoszona w 2001 r.;
  • Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, z 2007 r.;
  • Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, wydana w 2011 r.

Wyzwaniami transportu miejskiego wynikającymi z Białej Księgi z 2001 r. są:

  • rozwój zintegrowanych systemów biletów;
  • wprowadzenie alternatywnych źródeł energii;
  • stymulowanie podaży przez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań;
  • promocja dobrych praktyk.

Za wyzwanie transportu miejskiego w XXI w. świetle Zielonej Księgi z 2007 r. można natomiast uznać podjęcie działań mających na celu uatrakcyjnienie i uczynienie bardziej bezpiecznymi, alternatywnych w stosunku do samochodu osobowego, sposobów przemieszczania się, takich jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, motocyklu i skuterze oraz korzystanie z usług transportu zbiorowego, który powinien być dostępny, szybki, niezawodny, wygodny i zapewniać wysoką częstotliwość połączeń.

Wyzwaniami transportu miejskiego w świetle Białej Księgi z 2011 r. są:

  • stosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie i czystych ekologicznie, takich jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze i korzystanie z transportu zbiorowego;
  • powiązanie planowania transportu z zagospodarowaniem przestrzennym;
  • stosowanie paliw alternatywnych.

W Białej Księdze z 2011 r. sformułowanych zostało 10 celów na rzecz utworzenia konkurencyjnego i oszczędzającego zasoby systemu transportu pozwalającego na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 60%.

Artykuł zawiera 34040 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 listopad 2015 13:36
Zaloguj się by skomentować