Zaloguj się

Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie

  •  Caban Jacek, Komsta Henryk
  • Kategoria: Wieści z GS1
Polecamy! Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie

Transport w obecnych systemach społeczno-gospodarczych jest uznawany za dziedzinę o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Warunki w jakich funkcjonuje transport są ciągle zmienne, zależne od gospodarki oraz usługobiorców transportu.

Analiza tych zmian w aspekcie teoretycznym i przejawy ich w gospodarce są bardzo ważne dla działalności przedsiębiorstw transportowych. Sprawna wymiana informacji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego jest kluczowa dla zapewnienia niezbędnej konkurencyjności. W transporcie najważniejszymi parametrami są: bezpieczeństwo przewożonych osób i towarów, punktualność dostaw, komfort i cena usługi transportowej.

Możliwości wykorzystania zasobów firmy zależą od czynników wewnętrznych takich jak np.: organizacja i zarządzanie oraz zewnętrznych związanych np. z zapotrzebowaniem na usługi, regulacjami prawnymi i warunkami otoczenia (np. warunki klimatyczne). Poprawne funkcjonowanie systemu transportowego uzależnione jest od sprawnego i efektywnego planowania, realizacji zadań operacyjnych i wspierających. Równie istotny jest poziom organizacji procesów utrzymania systemu w zdatności funkcjonalnej i zadaniowej. Związane jest to z warunkami systemu, warunkami użytkowania i obsługiwania pojazdów oraz otoczenia. Natomiast innowacje w zakresie logistyki dostaw, rozwiązań narzędziowych oraz usług dodatkowych są w dużej mierze determinowane stopniem upowszechniania nowych kanałów komunikacji. Systemy informatyczne pozwalają na szybsze działanie procesu logistycznego, zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta.

Obecnie w transporcie liczy się dostęp do prawdziwej i aktualnej informacji o środkach transportu, przemieszczanym produkcie, czy usłudze. Zadanie to spełnia system znakowania towaru etykietami z kodem kreskowym, znacznikami pasywnymi lub aktywnymi. Najważniejszym systemem znakowania opakowań konsumenckich jest umieszczenie w określonym miejscu opakowania kodu towarowego GS1 (dawniej EAN). Innym standardem coraz powszechniej stosowanym nie tylko w transporcie jest system kodów graficznych 2D, znanych pod nazwą QR (ang. Quick Response - szybka odpowiedź).
W artykule na podstawie dostępnej literatury przedstawiono i przeanalizowano znaczenie kodów kreskowych GS1 i graficznych QR w logistyce i transporcie towarów i usług. W dalszej części pracy opisano wybrane obszary funkcjonowania dla kodów kreskowych i graficznych, a także korzyści wynikające z ich stosowania.

Artykuł zawiera 13270 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 listopad 2015 09:07
Zaloguj się by skomentować