Zaloguj się

Zagrożenia i bezpieczeństwo informacji w sieciach teleinformatycznych logistyki

  •  Frączek Mariusz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zagrożenia i bezpieczeństwo informacji w sieciach teleinformatycznych logistyki

Współczesna logistyka ma wiele twarzy i jest obszarem rozważań w gronie ekspertów łączących doświadczenia teoretyczne z praktyką, stanowi dyscyplinę naukową i obejmuje planowanie i przygotowanie realizacji dostaw zaopatrzenia oraz świadczeniu usług niezbędnych we wszystkich obszarach gospodarki, stanowi również dziedzinę wiedzy o procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych ma coraz większy wpływ na wszystkie aspekty życia człowieka. Komputer jest urządzeniem, które stało się ogólnodostępne, a możliwość gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania różnych informacji powoduje, iż wzrasta ilość oferowanych przy jego udziale usług. Ma to również odzwierciedlenie w szeroko rozumianej logistyce, która obszarem swoich zainteresowań obejmuje między innymi transport, zarządzanie łańcuchami dostaw, organizację i zarządzanie różnymi centrami logistycznymi, prowadzenie działalności logistycznej poprzez sieci komputerowe (e-logistyka), zarządzanie dystrybucją oraz magazynowaniem, modelowanie systemów logistycznych, wdrażanie platform informatycznych dla logistyki, czy chociażby automatyczną identyfikację produktów. Dostępna literatura przedmiotu w szczególności podkreśla jej ukierunkowanie na racjonalne działanie, które należy postrzegać zarówno w sferze pracy koncepcyjnej (zarządzanie), jak i w sferze praktycznej, czyli realizacji szeregu prac, zadań i przedsięwzięć stanowiących działalność logistyczną.

Doświadczenia zawodowe autora wskazują, że jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania logistyki jest stosowanie nowoczesnych urządzeń i narzędzi służących do komunikacji. Telefon (stacjonarny, komórkowy, satelitarny) jest obok komputera drugim najważniejszym środkiem decydującym o szybkości realizacji zamówień klienta lub wykonania usługi. To z kolei przekłada się na wzrost efektywności procesów logistycznych we wszystkich organizacjach oraz szczeblach. Warunkiem ciągłego rozwoju jest posiadanie dostępu do wiarygodnej oraz aktualnej informacji. Można zatem przyjąć, iż powszechne użycie urządzeń komputerowych do procesów informacyjnych stworzyło zupełnie nową jakość. Stanowi także fundament budowy infrastruktury logistycznego systemu informacji LIS (ang. Logistics Information System), którego podstawowe elementy to:
a) technika elektronicznej wymiany dokumentacji - EDI (ang. Electronic Data Interchange);
b) technika automatycznej identyfikacji - AI (ang. Automatic Identification);
c) stacjonarna infrastruktura telekomunikacyjna;
d) systemy łączności mobilnej (w tym komórkowej GSM oraz satelitarnej);
e) system nawigacji obiektów ruchomych GPS (ang. Global Positioning System).

 

Artykuł zawiera 52840 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 09 grudzień 2015 08:21
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe