Zaloguj się

Analiza standardu transmisji bezprzewodowej urządzeń mobilnych wykorzystywanych w procesie magazynowania

  •  Kasprzyk Zbigniew, Rychlicki Mariusz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza standardu transmisji bezprzewodowej urządzeń mobilnych wykorzystywanych w procesie magazynowania

Proces magazynowania wymaga stosowania coraz bardziej rozbudowanych instrumentów wspomagających jego szybkie i niezawodne działanie. Standardem jest stosowanie rozwiązań technicznych wykorzystujących bezprzewodową komunikację pomiędzy urządzeniem do automatycznej identyfikacji produktów oraz stacją bazową.

Dużą zaletą systemu bezprzewodowego jest jego mobilność i elastyczność w procesie kompatybilności z innymi urządzeniami technologii mobilnej w magazynach. Oczywiście warunkiem powodzenia tego rozwiązania jest poprawnie działający system WiFi. Nowoczesne urządzenia mobilne, jak ręczne czytniki RFID, działają w standardzie WLAN 802.11a/b/g, gdzie szybkość transmisji danych wynosi odpowiednio dla standardu 802.11a do 54Mb/s, 802.11b do 11Mb/s oraz 802.11g do 54Mb/s. Standardem całkowicie zgodnym w dół jest standard 802.11g i pracuje on podobnie jak 802.11b na częstotliwości 2,4 GHz, ale pozwala na transfer danych z prędkością 54Mb/s. Podawane przez producentów szybkości transmisji danych są praktycznie nieosiągalne w rzeczywistych warunkach pracy magazynu logistycznego. Poprawność i niezawodność transmisji bezprzewodowej pomiędzy stacją bazową a urządzeniem mobilnym w dużej mierze usprawnia proces kompletowania towaru w magazynie.
Uzasadnione wydaje się zatem podjęcie badań mających na celu określenie jakości transmisji bezprzewodowej w różnych warunkach eksploatacyjnych. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy modelu warstwy fizycznej standardu WLAN 802.11g jako protokołu transmisji danych urządzeń mobilnych wykorzystywanych w procesie magazynowania.

Model warstwy fizycznej standardu WLAN 802.11g
Warstwę fizyczną standardu WLAN 802.11g, odpowiedzialną za transmisję danych, można przedstawić w postaci modelu wykonanego w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania modelu pozwala prześledzić metody nadawania oraz odbiór danych przez medium radiowe pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem w różnych warunkach eksploatacyjnych. Model przedstawia realizację modulacji OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) z fazowymi i amplitudowo-fazowymi modulacjami podnośnymi oraz efektem wielodrogowego zaniku sygnału, zależnego od warunków pogodowych i częstotliwości. W modelu zasymulowano zjawisko zanikania sygnału, tak aby zauważalnie dokonywać zmian szybkości transmisji danych. Model zawiera niezbędne elementy cechujące standard WLAN 802.11g. Schemat modelu warstwy fizycznej standardu WLAN 802.11g wykonany w środowisku Matlab/Simulink przedstawiono na rysunku 1. W modelu tym wykorzystano elementy modelu warstwy fizycznej standardu 802.11a, zaprezentowanego w materiałach szkoleniowych oprogramowania Matlab/Simulink, dodając dodatkowe moduły z pakietu Communications System Toolbox oraz zmieniając znacznie parametry symulacji. Na rysunku 1 elementy znajdujące się na górze schematu zaznaczone kolorem zielonym należą do części nadawczej realizującej łączność bezprzewodową standardu WLAN 802.11g. Elementy znajdujące się w dolnej części schematu zaznaczone kolorem czerwonym należą do części odbiorczej układu.

 

Artykuł zawiera 17780 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 16 luty 2016 08:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe