Zaloguj się

Proces zarządzania realizacją działań dotyczących miejskiego transportu ładunków

 •  Kaszubowski Daniel
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Proces zarządzania realizacją działań dotyczących miejskiego transportu ładunków

Transport ładunków w miastach jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających funkcjonowanie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i przedsiębiorców. Zagadnienia zarządzania tymi przewozami pozostają najczęściej na marginesie zainteresowania decydentów. Dzieje się tak za sprawą trudności w rozpoznaniu złożonego zjawiska jakim jest miejski transport ładunków.

Przekłada się to bezpośrednio na trudności w zidentyfikowaniu źródeł problemów oraz doborze odpowiednich dla nich ulepszeń. Równocześnie systematycznie zwiększa się liczba ludności miejskiej i poziom jej dochodu, co skutkuje stale wzrastającym zapotrzebowaniem na dobra konsumpcyjne. Działający w tych warunkach sektor transportowo-logistyczny musi realizować swój podstawowy cel jakim jest terminowa i niezawodna dostawa do właściwego odbiorcy. Nie zawsze odbywa się to w optymalny sposób, z uwagi na wykorzystanie dostępnych zasobów miasta, przy stale rosnącym oddziaływaniu na otoczenie. Szacuje się, że w dużych miastach europejskich ok. 25% emisji CO2, 30% tlenków azotu oraz do 50% cząsteczek stałych pochodzących z transportu jest emitowana przez pojazdy ciężarowe i dostawcze. Do podstawowych obszarów problemowych związanych z obecnością pojazdów dostawczych i ciężarowych w miastach można zaliczyć:

 • fizyczne przemieszczanie się pojazdów dostawczych i ciężarowych: nadmierne natężenie ruchu, brak odpowiedniej infrastruktury, nadmierna degradacja istniejącej infrastruktury,
 • rozwiązania regulacyjne: ograniczenia dostępu oparte na wyznaczonym czasie lub wadze czy wymiarach pojazdu, zróżnicowanie i brak przejrzystości przepisów,
 • postój i rozładunek pojazdów dostawczych: brak odpowiednich miejsc do wyładunku, skomplikowane regulacje odnośnie postoju, zajmowanie istniejących miejsc wyładunku przez nieuprawnionych użytkowników,
 • obsługę odbiorców: konieczność uwzględnienia zróżnicowanych terminów dostaw i odbiorów towarów, oczekiwanie na przygotowanie przesyłki, trudności w lokalizacji odbiorcy,
 • dostawców i operatorów logistycznych: brak koordynacji dostaw, nieterminowość, uszkodzenia towarów, brak niezbędnego wyposażenia technicznego.

Przy całej złożoności uwarunkowań zrównoważony transport ładunków obsługujący gospodarkę miasta powinien:

 • zapewniać dostępność do systemu (na ustalonych warunkach) wszystkim niezbędnym rodzajom przewozów ładunków,
 • przyczyniać się do poprawy atrakcyjności i jakości przestrzeni miejskiej poprzez ograniczenie nieuzasadnionego zapotrzebowania na przestrzeń, redukcję liczby wypadków,
 • nie ograniczać mobilności mieszkańców,
 • ograniczać zanieczyszczenie powietrza, emisję hałasu oraz innych niekorzystnych efektów zewnętrznych związanych z działalnością transportową,
 • zwiększać ekonomiczną efektywność przewozów ładunków z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych transportu.

W prezentowanym artykule podjęto temat opracowania struktury procesu umożliwiającego skuteczne wdrażanie rozwiązań służących zarządzaniu miejskim transportem ładunków.

 

Artykuł zawiera 30012 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 16 luty 2016 08:56
Zaloguj się by skomentować