Zaloguj się

Koncepcja odpornego na zaburzenia elektromagnetyczne prototypu systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych opartego o technologię selektywnej bramki RFID

  •  Monika Łobaziewicz, Adam Maćkowiak, Krzysztof Sieczkarek
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Koncepcja odpornego na zaburzenia elektromagnetyczne prototypu systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych opartego o technologię selektywnej bramki RFID

Rynek rozwiązań wspomagających logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw wykorzystujących technologię RFID (Radio Frequency Identification) jest w fazie dynamicznego wzrostu. RFID to technologia wciąż rozwijająca się i dająca nowe możliwości w zakresie automatycznego gromadzenia danych - ADC (Automatic Data Capture), między innymi w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Celem RFID jest udostępnianie danych zakodowanych w znacznikach i ich odczytywanie w czasie i miejscu wymaganym przez przyjęte rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwie w obszarze logistyki. Typowa realizacja systemu RFID to zestaw anten podłączonych do kontrolera i osadzonych na konstrukcji dostosowanej do wymagań użytkownika, nazywane "bramką RFID". Analiza problemu przeprowadzona przez autorów wykazuje, że obecnie większość bramek RFID posiada ograniczenie polegające na działaniu w sposób nieselektywny. Oznacza to, że w procesie identyfikacji odczytywane mogą być nie tylko znaczniki, które przechodzą przez światło bramki, ale również te znajdujące się obok, a nawet za nią. Skutkuje to błędną identyfikacją obiektów. Potwierdzają to studia literatury przedmiotu. W polskiej literaturze problematykę zastosowania bramek opartych o technologię RFID w logistyce produkcji podejmują nieliczni autorzy, podobnie jak i w publikacjach zagranicznych.

Badania przeprowadzone przez firmę DataConsult Sp. z o.o. z Krakowa wykazują, że największe potrzeby w tym obszarze mają przedsiębiorstwa produkcyjne, które potrzebują rozwiązań umożliwiających optymalizację procesów logistycznych, odpornych na zaburzenia elektromagnetyczne. Powszechnie wiadomo, że w skali globalnej narasta trend optymalizacji kosztów procesów logistycznych z zastosowaniem innowacyjnych systemów wykorzystujących automatykę (bramki, czytniki), rozwiązania mobilne (terminale, kolektory danych) oraz oprogramowanie (zarządzanie bazami danych, optymalizacja). Wymogi stawiane systemom to przede wszystkim niezawodność funkcjonowania w trudnych warunkach produkcyjnych oraz integracja w celu automatycznej wymiany danych, tak aby każdy z uczestników procesu logistycznego pracował na danych rzeczywistych. Głównym celem artykułu jest prezentacja koncepcji prototypu pn. "Zintegrowany system punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych, wykorzystujących selektywną bramkę RFID odporny na zakłócenia elektromagnetyczne", który powstanie w wyniku prac B+R przeprowadzonych przez DataConsult we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania. System taki umożliwi zarządzanie procesami logistycznymi (wewnętrznym łańcuchem dostaw) w sposób zintegrowany w przedsiębiorstwach, w których obecnie wdrożenie tego typu systemów jest niemożliwe (z powodu zaburzeń elektromagnetycznych). System, który powstanie w wyniku B+R, będzie odporny na ww. zaburzenia oraz będzie działał w oparciu o technologię selektywnej bramki RFID, umożliwiającą jednoznaczne identyfikowanie detali. Problematyka badawcza zdeterminowała strukturę artykułu, który składa się z dwóch zasadniczych części: prezentacji wyników badań własnych, które umożliwiły identyfikację problemów i potrzeb związanych z usprawnieniem transmisji danych w strefie logistyki produkcji oraz prezentacji koncepcji prototypu zintegrowanego systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych, wykorzystujących selektywną bramkę RFID, odpornego na zakłócenia elektromagnetyczne, który powstanie w wyniku prac B+R.

Artykuł zawiera 22600 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 27 kwiecień 2016 16:05
Zaloguj się by skomentować