Zaloguj się

Systemy informatyczne w logistyce

Polecamy! Systemy informatyczne w logistyce

Logistyka jest jedną z tych branży, które nie mogłyby funkcjonować efektywnie bez wspomagania informatycznego. Rosnące znaczenia konkurencji na rynku logistyki oraz ciągły nacisk na podniesienie efektywności działania przedsiębiorstw powoduje szukanie nowych rozwiązań i technologii oraz zwiększa znaczenie stosowania nowoczesnych systemów informatycznych.

Pojawia się też problem z dokonaniem właściwego wyboru tych rozwiązań, które zapewnią wymagany poziom efektywności działania przy rozsądnej wysokości ponoszonych kosztów. Stwierdzenie, że biedni nie mogą kupować tanio nie stoi w sprzeczności, że powinni wydawać rozsądnie. Konieczność wyboru właściwych rozwiązań widoczna jest na każdym etapie inwestycji w informatykę.

Obecny postęp technologiczny w projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania jest podstawowym warunkiem rozwoju logistyki. Przepływ informacji w jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej formie służy osiąganiu celów zarówno decyzyjnych, jak i wykonawczych. Nie ulega wątpliwości, iż podstawą optymalnego systemu logistycznego jest szybka i dokładna informacja.

W branży logistycznej stosowane są różne rozwiązania informatyczne. Niektóre z nich to typowe rozwiązania stosowane także w innych branżach, inne mają charakter ściśle specjalistyczny, dedykowany sektorowi logistycznemu. Poniżej zaprezentowano wybrane technologie i rozwiązania, które już są lub mogą w przyszłości odgrywać istotną rolę w sektorze logistyki. Istniejące opracowania wskazują na kilka obszarów inwestycji informatycznych w logistyce:

  • rozwiązania wspomagające współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami,
  • rozwiązania wspomagające działania przedsiębiorstwa,
  • rozwiązania umożliwiające monitorowanie i śledzenie przesyłek i pojazdów.

Znaczenie informatyki dla logistyki
Podstawową kwestią sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw w każdej branży jest gospodarka zasobami informacyjnymi, dbanie o bezpieczeństwo informacji, o wydajne struktury informacyjne, a także efektywność przepływu informacji. Jest ogromną sztuką i umiejętnością zapewnienie, aby informacja w odpowiedniej formie i ilości docierała dokładnie do tych, którym jest potrzebna przy spełnionych kryteriach czasowych i jakościowych.

Logistyczny system informacji powinien się cechować:

  • niezawodnością, określoną jako prawdopodobieństwo wykonania postawionych zadań w określonym czasie,
  • wydajnością mierzoną jako iloraz wydatków na utrzymanie systemu a wartością uzyskaną z jego pracy,
  • elastycznością, rozumianą jako zdolność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia i możliwości rozwoju,
  • otwartością, pozwalającą na wymianę informacji między systemami i uwzględnienie wzajemnych powiązań w procesie podejmowania decyzji,
  • efektywnością ekonomiczną, rozumianą jako stosunek korzyści generowanych przez system do poniesionych nakładów.

 

Artykuł zawiera 19 310 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 10 sierpień 2016 15:58
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe