Zaloguj się

Logistyka produkcji na etapie projektowania samochodów

  •  Wąsowicz Alicja
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Logistyka produkcji na etapie projektowania samochodów

Wystąpienie potrzeby, jej opis oraz wyznaczenie skutku, który ma być osiągnięty działaniem wytworu jest jednocześnie przyczynkiem do pomysłu obiektu technicznego (maszyny) i podstawą do opracowania założeń konstrukcyjnych i koncepcji. Działania te wchodzą w zakres projektowania, które poprzedza fazę konstruowania. Wytwór to układ materialny uzyskany przez zabiegi, którym poddano przedmioty materialne, zgodnie z konstrukcyjnym zamysłem.

Projektowanie produktu polega na określaniu cech funkcjonalnych produktu. Działania podejmowane w tej fazie stanu maszyny (projektowanie konstrukcji, technologii, organizacji produkcji) mają także wpływ na kolejne etapy cyklu życia produktu: produkcję, eksploatację, wycofanie z eksploatacji, a także na procesy logistyczne, które realizowane są na tych etapach. Artykuł przedstawia zagadnienia związków zachodzących między projektowaniem obiektu technicznego (w tym przypadku samochodu) a procesami logistyki produkcji.

Związek projektowania z logistyką produkcji samochodów
Logistyka produkcji w motoryzacji jest jednym z podsystemów (obok logistyki zaopatrzenia i dystrybucji) systemu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Logistyka w procesach produkcyjnych obejmuje zarządzanie przepływem strumieni materiałowych w procesie produkcyjnym. Dotyczy więc projektowania kanałów przepływu w procesie wytwórczym, transportu wewnętrznego i zapasów produkcji w toku. Przepływom materialnym towarzyszy tu także przepływ odpowiednich informacji. Sprawne realizowanie zadań logistyki produkcji uzależnione jest, między innymi od doboru odpowiedniej technologii wytwarzania wyrobu, która określana jest już na etapie projektowania. Kształtowanie części samochodu umożliwiają różne techniki wytwarzania:
- techniki bezubytkowe (np. odlewnictwo, obróbka plastyczna, spiekanie proszków),
- technika ubytkowa (np. skrawanie),
- inne sposoby kształtowania części maszyn (np. obróbka laserowa, elektronowa, jonowa, strumieniem wody).

Już na etapie projektowania technologii należy opracować taki system produkcji i taką organizację produkcji aby uzyskać odpowiednią jakość wyrobu przy możliwie niskim jego koszcie (minimalizacja pracochłonności i maszynochłonności, marnotrawstwa, braków i poprawek oraz zainwestowanych środków). Do projektowania procesów technologicznych niezbędna jest dokumentacja konstrukcyjna, na podstawie której opracowuje się między innymi technologię montażu i demontażu części. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacji pojazdu, wymiany części zamiennych, recyklingu i czasu realizacji tych działań. Na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej dokonuje się podziału konstruowanego pojazdu na części, które zakład może wykonać we własnym zakresie, albo zlecić innym firmom, ze względu na nieopłacalność produkcji (np. części normalne - śruby, wkręty, nakrętki, kołki, łożyska, itp.) oraz zróżnicowany asortyment.

Artykuł zawiera 23990 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 13 maj 2016 16:35
Zaloguj się by skomentować