Zaloguj się

Modelowanie systemów logistycznych w oparciu o traceability

  •  Ewa Kowalska-Napora
  • Kategoria: Logistyka

Według S. Kummera i J. Webera - logistyka jest to koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowania realizacji przepływów towarowych w skali przedsiębiorstwa i powiązań między jego partnerami handlowymi. Możemy określić logistykę, jako zorganizowany system planowania, realizacji i kontroli procesów przepływu towarów z miejsca ich pochodzenia do miejsca ich konsumpcji wraz z przypisanymi im strumieniami informacyjnymi. Istotę logistyki możemy wskazać jako zasadę 7W (W - właściwy): właściwy produkt, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwe miejsce, we właściwej kondycji, przy właściwym koszcie.

1. SYSTEM, A PROCES LOGISTYCZNY- UJĘCIE OBIEKTOWE
W ujęciu systemowym procesem logistycznym będziemy określać wszystkie czynności składające się na proces logistyczny oraz decyzje ze sfery transportu - odzwierciedlające się w obsłudze klienta oraz z zaopatrzenia - mające odzwierciedlenie w produkcji i cechach produktu. Zależności, jakie zachodzą z perspektywy ujęcia systemowego przedstawia rysunek 1.
Ponieważ działania logistyczne nastawione są na maksymalne zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta przy minimalnych kosztach przedsiębiorstwa, obejmują następujące sfery organizacji (rys.1), [2, s. 7]:
- marketingową - w sferze obsługi klienta,
- inżynierską - w zakresie konfiguracji sieci logistycznej i doboru odpowiednich środków technicznych,
- ekonomiczną - weryfikując efektywność ekonomiczną proponowanych rozwiązań,
- informatyczną - jako dobór narzędzi systemowych wspomagających procesy informacyjno - decyzyjne.

Możliwości wpływu logistyki na poszczególne procesy gospodarcze stawały się w trakcie dziejów coraz szersze. Aby całkowicie zobrazować logistykę jako współzależność koordynacji, planowania, kontroli przepływu usług (towarów) oraz informacji w przedsiębiorstwie, wskazać należy przyczyny rozwoju logistyki, będą nimi [1, s. 19-22]:
- bariery w sferze poprawienia efektywności produkcji i marketingu - ponieważ po II wojnie światowej przedsiębiorstwa upadały - nastąpił efekt trade - up, tj. wzrost dostępności produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu ilości zapasów danego produktu i zmniejszeniu kosztów transportu;
- zróżnicowanie produktów dostępnych na rynku (marketingowa koncepcja produktu);
- dążenie do wykorzystywania zasady „Just In Time” - dostawy na wezwanie
- gwałtowny wzrost kosztów transportu i procesy deregulacyjne - wolna konkurencja;
- rozwój informatyki co wskazuje na szyki rozwój logistyki;
- globalizacja działalności - rozwój procedur wymuszający szybkie podejmowanie decyzji nie tylko w skali regionu czy kraju.


Artykuł zawiera 5 800 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 04 lipiec 2016 13:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe