Zaloguj się

Modele referencyjne i modele procesów biznesowych dla sprawnej komunikacji w łańcuchu dostaw

  •  Jan Królikowski, Jagoda Wodzińska-Jabłońska
  • Kategoria: Logistyka

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) stało się w ostatnich latach podstawową metodą tworzenia przewagi konkurencyjnej wśród firm i organizacji działających w sytuacji kryzysu rozciągającego się na wszystkie regiony świata. Komunikacja w łańcuchu dostaw, rozumiana jako skuteczny przepływ informacji pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw, może mieć decydujący wpływ na przejście ze stanu bliskiego porażki do strefy sukcesu.

Przedsiębiorcy coraz częściej są uczestnikami globalnej konkurencji, co zmusza firmy do poprawiania ich efektywności, którą można osiągnąć wraz z poprawą sprawności komunikacji definiowanej jako „dostępność, odpowiednia ilość informacji, wiarygodność, kompletność”. Łańcuch dostaw, jako pojęcie zarządzania, oparty jest na kategoriach charakterystycznych dla komunikacji, takich jak usieciowienie, łańcuch, powiązania, ogniwa. W artykule wykazano specyficzny i istotny związek modeli referencyjnych charakterystycznych dla łańcucha dostaw, a także modeli procesów biznesowych z procesami komunikowania traktowanymi jako wymiana informacji.

Modele referencyjne
Model referencyjny może być definiowany jako: „System teoretyczny ułatwiający zrozumienie istotnych powiązań między podmiotami z jakiegoś środowiska, a także do rozwoju spójnych norm lub specyfikacji wspierających to środowisko”[6]. Model referencyjny tworzy się ograniczając liczbę koncepcji opisujących środowisko. Model referencyjny wykorzystywany jest jako podstawa do edukacji i stworzenia wspólnej semantyki dla sprawnej komunikacji w wybranym środowisku. Elementy modelu referencyjnego Modele referencyjne wyrosły i są niezbędne w projektach radykalnej zmiany BPR (Business Process Reengineering) [1]. W radykalnej zmianie pożądane jest całościowe przejście ze stanu obecnego (as - is) do stanu przyszłego (to - be). Jest to zmiana wieloaspektowa i obłożona wysokim, a nawet bardzo wysokim ryzykiem niepowodzenia. Model referencyjny w takim przypadku jest zazwyczaj odległym punktem odniesienia, który całościowo określa spójne rozwiązanie przyszłe. Model referencyjny daje poczucie obniżanego ryzyka niepowodzenia całego projektu i dążenia do stanu obiektywnie optymalnego.

Artykuł zawiera 17 600 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 07 lipiec 2016 11:03
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe