Zaloguj się

Systemy informacyjne dla pasażerów i kierowców

Polecamy! Systemy informacyjne dla pasażerów i kierowców

Informacja pasażerska jest jednym z ważniejszych i wciąż niedocenianych elementów współczesnego transportu zbiorowego. To właśnie dzięki odpowiedniej informacji użytkownik może podejmować decyzje transportowe. Została stworzona po to, by zmniejszając zaangażowanie pasażerów w poszukiwanie informacji, oszczędzać ich czas i zwiększać wygodę.

Jeszcze do niedawna były to tylko rozkłady jazdy i tabliczki z namalowanym kierunkiem jazdy, montowane w pojazdach. Tradycyjne sposoby informowania pasażerów powoli są zastępowane przez rozwiązania wygodniejsze, skuteczniejsze oraz o większym zakresie i zasięgu przekazywanej informacji. Lepsza informacja równa się większa mobilność i większy komfort. Jednym z krytycznych czynników decydującym o sukcesie mobilności na obszarach miejskich jest dla podróżnych możliwość świadomego wyboru środka transportu i czasu podróży, a dla kierowców wybór trasy. Zależy to od dostępności przyjaznej dla użytkownika, odpowiedniej i interoperacyjnej informacji o podróży multimodalnej przy planowaniu przejazdu. Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia coraz lepsze informowanie.

Generalny kontekst
Inteligentne Systemy Transportowe, czyli urządzenia Telematyki Transportu, niezależnie od nazwy, są to systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii komunikacyjnych oraz technik zarządzania, stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Problematyka telematyki transportu pojawiła się w polskich publikacjach w połowie lat dziewięćdziesiątych. Już wtedy podjęto próby określenia zakresu pojęciowego i obszaru zastosowań telematyki transportu, którą zdefiniowano jako dziedzinę wiedzy i działalności technicznej integrującej informatykę z telekomunikacją w zastosowaniu do potrzeb systemów transportowych. Technologie teleinformatyczne wykorzystywane w telematyce transportu to Internet, sieci komórkowe, urządzenia do monitorowania ruchu (sensory, detektory, sterowniki), urządzenia nadzoru telewizyjnego (kamery nadzorujące), urządzenia i systemy monitorowania i pomiaru pogody, zmienne tablice świetlne, systemy nawigacji satelitarnej (GPS), systemy łączności radiowej (RDS-TMC), geograficzne bazy danych (GIS), bazy danych drogowych lub karty elektroniczne. Technologie te znajdują zastosowanie w takich aspektach zarządzania systemami transportowymi jak zarządzanie ruchem, zarządzanie transportem publicznym, zarządzanie wypadkami, udostępnianie informacji drogowych podróżnym, zarządzanie systemami opłat drogowych i opłat za korzystanie z usług transportowych czy automatyczna rejestracja wykroczeń drogowych.

Artykuł zawiera 28 910 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 20 lipiec 2016 16:00
Zaloguj się by skomentować