Zaloguj się

System bimodalny ze specjalną platformą manewrową ułatwiającą włączanie naczep samochodowych w skład pociągu

Polecamy! System bimodalny ze specjalną platformą manewrową ułatwiającą włączanie naczep samochodowych w skład pociągu

Jednym z argumentów przemawiających za rozbudową infrastruktury drogowej jest zwiększenie tranzytu w transporcie towarowym. Jednak niekoniecznie musi się on odbywać po drogach. Zwłaszcza, że zamiana transportu drogowego na szynowy zmniejsza straty energii, koszty, hałas a także zmniejsza zagrożenie wypadkami i minimalizuje problemy ekologiczne.

Praca dotyczy systemu bimodalnego, którego działanie opiera się na łączeniu naczep samochodowych za pomocą specjalnych wózków-adapterów w pociągi towarowe. Pociągi zastępują i odciążają transport drogowy, ale do ich prawidłowego funkcjonowania potrzebne są specjalnie wyposażone przeładunkowe terminale drogowo-szynowe. System bimodalny funkcjonuje w niektórych krajach europejskich a w Polsce, w Instytucie Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu, powstał unikalny projekt zbadany teoretycznie i doświadczalnie. Niestety, wdrożenie systemu napotkało na dużą niechęć m.in. ze strony samochodowych firm transportowych, które jako wadę systemu widzą m.in. jego nieprzystosowanie do wymagań związanych z różnorodnością i długością tras ruchu logistycznego.

W celu uelastycznienia systemu autorzy proponują zastosowanie specjalnie zaprojektowanej platformy manewrowej ułatwiającej włączanie (i wyłączanie) naczep bimodalnych w praktycznie dowolne miejsce składu pociągu. Takie rozwiązanie może spowodować zwiększenie atrakcyjności transportu bimodalnego, bo można z niego skorzystać nie tylko na początku czy na końcu trasy kolejowej, ale również w jej kilku innych miejscach pośrednich. Wynika to ze stosunkowo mało kosztownej modernizacji stacji kolejowych, polegającej na wydzieleniu obok torów niewielkiej powierzchni na ustawienie stanowiska dla platformy oraz na przystosowanie części torów przyległej do tego stanowiska.

Organizacja ruchu bimodalnego
Charakterystyczną cechą transportu bimodalnego jest przewóz samych naczep samochodowych. Pojazdy przyjeżdżają na wyznaczony parking, gdzie następuje segregacja naczep w zależności od ich wytrzymałości i przydzielenie im odpowiedniego miejsca w składzie pociągu. Wybór miejsca odbywa się za pomocą systemu komputerowego na podstawie wytrzymałości struktury nośnej naczepy, określonej na podstawie certyfikatu. Dzięki temu naczepa zostanie umieszczona w miejscu składu, w którym (po posadzeniu na wózkach-adapterach) będzie przenosiła obciążenia nieprzekraczające wartości wyznaczonych w certyfikacie. W przypadku niespełnienia ww. warunków naczepa, a co gorsze cały pociąg, może ulec zniszczeniu.

Artykuł zawiera 25750 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 05 październik 2016 16:18
Zaloguj się by skomentować