Zaloguj się

Jeden standard, wiele możliwości. Etykieta transportowo-logistyczna GS1

Polecamy! Jeden standard, wiele możliwości. Etykieta transportowo-logistyczna GS1

Praktycznie na każdym opakowaniu transportowo-logistycznym umieszczane są różnego typu etykiety, wykorzystywane zarówno podczas wewnętrznych procesów magazynowych, jak i podczas realizacji transportu. Niestety, większość z tych etykiet, to indywidualne rozwiązania firm, które w żaden sposób nie są powiązane z innymi partnerami w łańcuchu dostaw i służą wyłącznie ich twórcom. Kolejni odbiorcy sami tworzą wewnętrzne rozwiązania, naklejając tym samym swoje oznaczenia na jednostkę logistyczną.


W związku z dążeniem do optymalizacji wszystkich działań logistycznych, firmy coraz częściej zadają sobie pytanie – czy warto wdrożyć jeden standard do oznaczania jednostek logistycznych, z którego mogliby korzystać wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw?

Standardową etykietę logistyczną GS1 wdraża coraz więcej sieci handlowych, mobilizując tym samym do jej stosowania swoich dostawców. To właśnie sieci handlowe, jako pierwsze zauważyły szereg korzyści jakie przynosi ustandaryzowanie oznaczeń paletowych. Aby jednak w pełni zintegrować łańcuch dostaw, niezwykle ważne jest zaangażowanie również operatorów logistycznych do stosowania ujednoliconej etykiety. Transport, spedycja i magazynowanie odgrywają kluczową rolę w łańcuchu dostaw. Identyfikacja jednostek logistycznych jest szczególnie istotna w procesach transportowych, począwszy od momentu przyjęcia przez operatora towaru do magazynu, poprzez wszelkie procesy zachodzące w ramach jego organizacji, aż po dostarczenie go do ostatecznego odbiorcy. Wykorzystując standardy GS1, jako integralną część swoich usług, operatorzy logistyczni mogą w łatwy sposób ujednolicić informacje i zautomatyzować ich odbiór oraz w pełni zintegrować się ze swoimi klientami.

Obecnie wykorzystanie standardowych etykiet GS1 przez operatorów logistycznych, odbywa się w bardzo niewielkim stopniu. Przyzwyczajeni do tworzenia wewnętrznych rozwiązań zarówno do identyfikacji, jak i komunikacji, operatorzy często nie mają do końca świadomości, jakie korzyści przyniosłaby im standaryzacja. Dodatkowo podkreślają, że mocno uzależnieni są od rozwiązań przyjętych przez swoich klientów, którzy niechętnie godzą się na wprowadzanie zmian w przyjętym sposobie identyfikacji, nie mając w świadomości długofalowych korzyści wynikających z wdrożenia standardu. Z drugiej jednak strony operatorzy logistyczni narzekają na ciągłe trudności w komunikacji z klientami oraz problemy związane z różnymi formatami oznaczeń paletowych dostarczanych przez klientów. W związku z tym coraz częściej podkreślają potrzebę standaryzacji również w zakresie transportu i logistyki.

Artykuł zawiera 6350 znaków.

Ostatnio zmieniany w środa, 28 grudzień 2016 16:26
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe