Zaloguj się

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zrównoważony rozwój

  •  Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski
  • Kategoria: Pozostałe zagadnienia
Polecamy! Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zrównoważony rozwój

Przekształcenia społeczno - gospodarcze pod koniec lat 90 XX wieku, które przyczyniły się do powstania i rozwijania gospodarki rynkowej, zainicjowały nowe trendy w działalności przedsiębiorstw. Odpowiedzialność społeczna biznesu (ang. corporate social responsibility) jest determinowana przez znaczenie trzech słów: społeczeństwo, odpowiedzialność oraz przedsiębiorstwo. Oznacza relacje zachodzące między organizacjami i społecznościami. Opisuje zakres odpowiedzialności powstający po obu stronach tych relacji. Społeczność należy rozumieć w możliwie najszerszym sensie, tak aby objąć wszystkich interesariuszy organizacji, czyli tych którzy współpracują lub będą współpracować z organizacją.

Istota odpowiedzialności społecznej biznesu
Istnieje wiele sposobów definiowania określeń i zagadnień związanych z CSR (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Ze względu na złożoność problemów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu może się okazać, że nigdy nie powstanie jednoznaczna i zwarta definicja. Z drugiej strony można jednak mieć nadzieję, że w końcu do tego dojdzie. Przykładem może być definicja społecznej odpowiedzialności zaproponowana przez Normę ISO 26000. Od wielu lat problem społecznej odpowiedzialności nabiera coraz większego znaczenia i coraz więcej ośrodków akademickich, organizacji biznesowych, politycznych, pozarządowych stara się o doprecyzowanie i określenie istoty społecznej odpowiedzialności. Ze względu na fakt, iż idea społecznej odpowiedzialności (biznesu) obejmuje wiele zagadnień i problemów, istnieje też kilka poglądów na historię jej powstania. Źródeł i korzeni tej idei można już doszukać się w dorobku myślicieli i filozofów działających na przestrzeni wieków. Można też przyjąć iż do idei odpowiedzialności w biznesie wiodły co najmniej trzy podstawowe drogi, które przecięły się pod koniec dwudziestego wieku. Były to: droga teoretyczna - koncepcja zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), droga nacisku obywatelskiego oraz droga samoregulacji biznesu.

Artykuł zawiera 14610 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 luty 2017 16:25
Zaloguj się by skomentować