Zaloguj się

Tereny biologicznie czynne - studium przypadku kompleksu magazynowego

Polecamy! Tereny biologicznie czynne - studium przypadku kompleksu magazynowego

Zielona technologia w magazynach
W przypadku inwestycji w zieloną technologię każdy z przedsiębiorców powinien zadać sobie dwa podstawowe pytania. Po pierwsze jaka jest efektywność finansowa inwestycji, z którą niewątpliwie związany jest nakład poniesiony na zaprowadzenie zieleni. Po drugie, jeśli już odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna, czy i jaki będzie to miało wpływ na środowisko naturalne oraz wizerunek firmy.

Przypadek firmy Murphy Logistics wskazuje, że odpowiedzi na zadane pytania są korzystne dla przedsiębiorcy, w stopniu przerastającym jego oczekiwania. Zrównoważony rozwój to modny temat. Wiele się na ten temat mówi, niewiele jednak dociera do nas informacji na temat rzeczywistych wdrożeń i ich efektów. Sztandarowy przykład to wymiana źródeł światła i zaopatrzenie opraw oświetleniowych w czujniki ruchu i oświetlenia. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje stosunkowo prosty i niedrogi sposób na poprawę relacji z sąsiadami i jednocześnie poprawę lokalnego wizerunku magazynu czy zakładu produkcyjnego.
Ogromne, zazwyczaj neutralnie szare ściany, są nierozłącznie związane z obiektem magazynowym czy przemysłowym. Jednak nie w przypadku firmy Murphy Logistics z Minneapolis. Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu (Richard Murphy Jr.) możliwe jest przekazanie doświadczeń związanych z łąkami wokół magazynów. Ten z pozoru błahy temat w miarę upływu lat stał się źródłem pokaźnych oszczędności, wpłynął na lokalny wizerunek firmy oraz poprawił efektywność ekologiczną obiektów. Celem artykułu jest uzasadnienie implementacji jednego z zielonych rozwiązań, łąki kwiatowej, możliwego do zastosowania na terenach biologicznie czynnych wokół magazynów, w oparciu o studium przypadku firmy Murphy Logistics z Minneapolis oraz badania innych źródeł pierwotnych.

Zrównoważony magazyn
Poprzez zielony magazyn należy rozumieć takie rozwiązanie, które nie tylko posiłkuje się dostępnymi technologiami recyklingu, efektywnego pozyskiwania, wykorzystywania i oszczędzania energii w obiektach magazynowych, ale także efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby, racjonalizując organizację procesów logistycznych i kontrolując wpływ na środowisko naturalne, neutralizując negatywne czynniki. Zrównoważony magazyn jest pojęciem szerszym, uzupełniającym zielony magazyn kwestiami socjalnymi, między innymi warunkami wewnętrznymi w magazynie czy satysfakcją z pracy. Jedno i drugie pojęcie nie może być rozpatrywane z pominięciem efektywności ekonomicznej, koniecznej by przekonać inwestorów do poniesienia nakładów. Zrównoważony magazyn to zatem integracja, balans i zarządzanie aspektami ekonomicznymi, socjalnymi i przede wszystkim środowiskowymi obiektów i procesów. Niektóre publikacje dodają czwarty czynnik - kulturę organizacji.

Artykuł zawiera 17610 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 01 luty 2017 15:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe