Zaloguj się

Zastosowanie narzędzi IT i regałów automatycznych do zarządzania częściami zamiennymi - studium przypadku

  •  Małgorzata Kaczmarek-Jasiulewicz, Mariusz Piechowski, Przemysław Drożyner
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zastosowanie narzędzi IT i regałów automatycznych do zarządzania częściami zamiennymi - studium przypadku

Jednym z istotnych czynników wpływających na efektywność procesu produkcyjnego jest utrzymanie ciągłości przepływu materiałowego. Z tego względu coraz większego znaczenia nabiera problematyka zarządzania częściami zamiennymi wykorzystywanym w procesach utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. Celem zarządzania częściami zamiennymi jest zapewnienie ich dostępności i jakości przy optymalnych kosztach.

Informacje przesyłane w ramach przedmiotowego procesu zarządzania powinny podlegać ciągłemu w czasie procesowi monitoringu. Znaczenie zarządzania zapasami części zamiennych oraz potrzeba koordynacji decyzji w tym obszarze jest oczywiście problemem znanym od dawna. Niemniej jednak, ze względu na dążenie przedsiębiorstw do "odchudzania" procesów wewnętrznych i ciągłego poszukiwania działań generujących straty nabiera znaczenia szczególnego. Analiza publikacji naukowych dotyczących zarządzania częściami zamiennymi wskazuje zarówno na złożoność problematyki jak i wielość proponowanych modeli analitycznych różnych systemów kontroli zapasów części zamiennych. Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz częściej autorzy w publikacjach koncentrują uwagę nie tylko na modelach matematycznych optymalizacji poziomu zapasów, ale również na aspektach efektywności organizacyjnej systemu, starając się zrównoważyć aspekty ilościowe z aspektami jakościowymi. W artykule przedstawiono model zarządzania częściami zamiennymi w dużym przedsiębiorstwie produkującym komponenty dla branży motoryzacyjnej. Zakresem rozważań objęto proces sterowania zapasami części zamiennych, dla którego zbudowano model systemu, reprezentującego istotne jego cechy przy pomocy aparatu teorii zbiorów rozmytych.

Charakterystyka obiektu i przedmiotu rozważań
Branża motoryzacyjna charakteryzuje się szczególnymi wymaganiami w zakresie wyboru i oceny zdolności dostawcy do spełnienia wymagań klienta. Ocenie podlegają nie tylko parametry dostarczanego wyrobu, ale również zdolność realizowanych procesów produkcyjnych. Zdolność ta zależy m.in. od dostępności i niezawodności stosowanego wyposażenia produkcyjnego. Stąd też zapewnienie ich skutecznej i efektywnej obsługi technicznej jest sprawą kluczową. W przedsiębiorstwie będącym obiektem działań optymalizacyjnych utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń oraz instalacji w przedsiębiorstwie zajmują się własne służby utrzymania ruchu. Prace wykonywane są w warsztacie, w którym znajdują się zarówno maszyny, urządzenia i narzędzia potrzebne do wykonywania prac naprawczych jak i składowane są części zamienne.

 

Artykuł zawiera 15760 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 24 marzec 2017 14:19
Zaloguj się by skomentować