Zaloguj się

Scenariusze rozwoju długodystansowego transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej w perspektywie do 2030 r.

  •  Barbara Pawłowska, Monika Bąk, Przemysław Borkowski
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Scenariusze rozwoju długodystansowego transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej w perspektywie do 2030 r.

W obecnych czasach powszechnie wiadomo, że poprawa integracji międzygałęziowej w transporcie ma zasadnicze znaczenie dla lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej, zmniejszania kongestii w transporcie czy poprawy relacji środowiskowych i ogólnej jakości transportu, zwiększając tym samym możliwości w zakresie mobilności społeczeństwa oraz oddziaływania na wybory pasażerów.

Możliwość optymalnego i zrównoważonego połączenia różnych rodzajów transportu jest podstawą stosunkowo niedawno wprowadzonego pojęcia współmodalności. Z tego też względu powiązania międzygałęziowe, jak również pojęcie interoperacyjności, są głównym tematem w rozwoju polityki transportowej UE. Użytkownicy transportu potrzebują systemu dającego im optymalne możliwości przemieszczania się lub przewożenia w relacji drzwi-drzwi, niezależnie od tego czy zapewni to jeden środek transportu (głównie samochód) czy spójny łańcuch różnych środków transportu. Przyszłe zachowania transportowe w zakresie podróży zależne są od trendów ekonomicznych, demograficznych, charakterystyki społeczeństwa europejskiego np. zmian w strukturze wiekowej populacji, zmian w wielkości gospodarstw domowych, dostępności różnych środków transportu (w szczególności dostępności i kosztów użytkowania samochodów osobowych). Próba prognozowania w perspektywie długoterminowej jest zawsze trudna, bowiem wszelkie prognozy tracą na dokładności w miarę oddalania się od punktu wyjścia. W ramach projektu ORIGAMI podjęto próbę budowy modelu predykcji przyszłych zachowań transportowych w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii w perspektywie do 2030 i 2050 roku. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników prac nad stworzeniem scenariuszy popytu transportowego pasażerskich przewozów długodystansowych do roku 2030 oraz przeanalizowanie efektów przyszłych trendów wynikających z zachowań komunikacyjnych mieszkańców UE.

 

Artykuł zawiera 35810 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 30 marzec 2017 13:32
Zaloguj się by skomentować