Zaloguj się

Zarządzanie projektem logistycznym w przedsiębiorstwie

  •  Agnieszka Biernat-Jarka
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie projektem logistycznym w przedsiębiorstwie

Rosnąca w ostatnich latach złożoność projektów w ogóle, w tym projektów logistycznych powoduje duże zainteresowania tą tematyką. Osiągnięcie sukcesu w zarządzaniu projektami wymaga szerokiej wiedzy, a także umiejętności w zakresie planowania projektu, jego wykonania z zaangażowaniem poszczególnych zasobów i kontrolowania na poszczególnych etapach wdrażania.

Zastosowanie odpowiedniej metodyki zarządzania projektami uzależnione jest od specyfiki projektu, jego złożoności ale także doświadczeń firmy i zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Trzeba pamiętać, iż zakończenie projektu z sukcesem to osiągnięcie jego celów, nieprzekroczenie kosztów i wykonanie wszystkich zadań w zaplanowanym czasie. Celem opracowania było przedstawienie specyfiki zarządzania projektami logistycznymi. Autorka podkreśliła cechy odróżniające projekty logistyczne od innych realizowanych w przedsiębiorstwie. Zwróciła także uwagę na ograniczenia projektu, które wpływają na jego sukces.

Pojęcie i istota projektu
Zdaniem wielu autorów zasada przygotowania i realizacji projektów logistycznych oparta jest o metodologię projektów spoza logistyki. Zarządzanie projektem logistycznym w żaden szczególny sposób nie różni się od zarządzania typowym projektem. Dlatego też należy przeanalizować istotę projektów w ogóle i odpowiedzieć sobie na pytanie co wyróżnia projekty logistyczne spośród tych poza logistycznych. Termin projekt ma bardzo długą historię, gdyż źródła metodologii projektu można znaleźć już w czasach starożytnych. W ostatnich latach pojęcie projektu nabrało nowego znaczenia i weszło na stałe do terminologii społeczno-gospodarczej. Wg Bonikowskiej projekt to zorganizowany i ułożony w czasie ciąg wielu zadań, zmierzający do osiągnięcia mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców, wymagający zaangażowania ograniczonych zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych. Należy zwrócić uwagę, iż w powyższej definicji, po pierwsze został podkreślony czas trwania projektu, po drugie cel określony mianem zakładanego wyniku, po trzecie grupa beneficjentów, odbiorców projektu, po czwarte konieczne zasoby, które trzeba przeznaczyć na jego realizację. Ścisłe określenie czasu realizacji projektu pojawia się także w innych definicjach, gdzie stwierdza się, iż projekt to ściśle zaplanowane na pewien czas przedsięwzięcie, którego celem jest osiągnięcie w określonym czasie założonych rezultatów. Ważną cechą projektu, powodującym często obawę o powodzenie jego realizacji, jest jego niepowtarzalność.

 

Artykuł zawiera 13170 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 03 kwiecień 2017 09:42
Zaloguj się by skomentować