Zaloguj się

Poziom zaawansowania zarządzania przepływem materiałów i informacji w firmach sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

  •  Ludwik Wicki
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Poziom zaawansowania zarządzania przepływem materiałów i informacji w firmach sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

Pierwsza definicja agrobiznesu z 1957 roku podana przez amerykańskich naukowców określiła go jako "system zintegrowanych farmerów amerykańskich z jednostkami ich zaopatrzenia, przetwórstwa i dystrybucji żywności, który pozwala ustanowić skuteczną kontrolę nad wszystkimi wzajemnie od siebie zależnymi ogniwami".

A. Woś stwierdził, że wyodrębnienie i rozwój agrobiznesu związany był głównie z podziałem pracy. Wyróżnić możemy następujące części agrobiznesu: rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo, rybołówstwo i rybactwo śródlądowe, przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, przetwórstwo pierwotne surowców rolniczych i przemysł spożywczy, obrót produktami rolnymi i gotową żywnością, usługi dla rolnictwa, handel żywnością, agroturystyka.

Wyniki badań przedstawione w artykule dotyczą przetwórstwa rolno-spożywczego. Rolnictwo staje się mniej znaczącą częścią, o czym świadczy coraz mniejszy jego udział w światowym obrocie (spadek z 50% w 1950 r. do 9% w 2000 r.). Dodatkowo następują zmiany wewnątrz agrobiznesu, bowiem zmniejsza się udział rolnictwa na rzecz udziału przemysłu spożywczego i handlu żywnością. Zmiany w gospodarce sprawiły, że wiodącym ogniwem agrobiznesu stał się przemysł spożywczy. Istotny wpływ na zmiany w sektorze agrobiznesu ma też globalizacja. Ten proces przebiega zarówno na poziomie krajów i regionów świata, jak również na poziomie przedsiębiorstw, branż i sektorów. Organizacja przedsiębiorstw powinna zmieniać się odpowiednio do potrzeb rynku i je w pewnym stopniu kreować. Konieczne staje się wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, m.in. nowych produktów, technologii, oznaczeń towarów. Globalizacja prowadzi też do zwiększania liczby i intensywności kontaktów pomiędzy poszczególnymi elementami agrobiznesu, a także do zwiększania zasięgu geograficznego rynków, na których działają poszczególne przedsiębiorstwa.

Podmiotami agrobiznesu, które bezpośrednio konkurują, ale też współpracują na rynkach międzynarodowych są przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu żywnością. Łańcuch dostaw żywności łączy ze sobą rolnictwo, przetwórstwo spożywcze i dystrybucję. Jego podstawowym celem jest zapewnienie zadowolenia nabywców produktów oraz zysku przedsiębiorstwom tworzącym ogniwa łańcucha. W firmach podejmowane są więc działania mające na celu poprawę poziomu obsługi klientów, lepszą reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz wyższą efektywność.

Artykuł zawiera 28650 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 11 maj 2017 16:18
Zaloguj się by skomentować