Zaloguj się

Analiza efektywności systemu Pick by voice

  •  Sobczak Paweł
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza efektywności systemu Pick by voice

Współczesne procesy magazynowe bardzo często wspierane są przez różne narzędzia i aplikacje, których zadaniem jest zwiększenie wydajności i niezawodności realizowanych zadań. Obecnie coraz powszechniej stosowane są chociażby podręczne terminale przenośne PDA (z ang. Portable Data Access) zintegrowane z systemem obsługi magazynowej. Najbardziej rozwiniętymi systemami wspierającymi gospodarkę magazynową są systemy WMS (z ang. Warehouse Management System), które umożliwiają uzyskanie szczegółowych informacji o każdym dobrze zlokalizowanym w magazynie.

Oprócz systemów WMS gospodarka magazynowa może być wsparta szeregiem innych narzędzi, które usprawniają przepływy dóbr w magazynie. W artykule przedstawiono wyniki analizy realizacji procesu przyjęcia dóbr na magazyn z wykorzystaniem systemu komisjonowania typu Pick by Voice.

Gospodarka magazynowa
System gospodarki magazynowej stanowi swego rodzaju ewolucję systemów gospodarki materiałowej. Systemy gospodarki materiałowej mają za zadanie usprawniać proces zarządzania dobrami jako całością. W systemach tych istotna jest przede wszystkim informacja o zagregowanej ilości dóbr umieszczonych w danym obiekcie, często brakuje tam informacji o dokładnej lokalizacji dobra oraz o jego właściwościach. Takie podejście do zagadnienia umożliwia szybkie i sprawne podejmowanie decyzji związanych z przemieszczaniem dóbr w otoczeniu magazynu (jaka ilość dóbr ma lub też może zostać przyjęta czy też wydana z magazynu). Niestety nie usprawnia to procesów realizowanych w samym magazynie. Sprawne oraz skuteczne przemieszczanie oraz lokowanie dóbr w magazynie zależy od bardzo wielu czynników i są to m.in.:

  • system pracy stosowany w magazynie (pracy ręcznej, zmechanizowanej lub zautomatyzowanej);
  • układ technologiczny magazynu (przelotowy, kątowy, workowy, przelotowo-kątowy);
  • system doboru miejsc składowania (stałych lub wolnych miejsc składowania);
  • system składowania dóbr (blokowy, rzędowy, mieszany);
  • system kompletacji stosowany na magazynie.

Kolejnym kluczowym elementem w realizacji tego procesu jest sprawny przepływ informacji oraz podejmowanie skutecznych i trafnych decyzji. Efektywność podejmowanych działań może zostać zwiększona poprzez zastosowanie Systemu Gospodarki Magazynowej. Jest to system, którego cechą charakterystyczną jest to, że zapisane są w nim nie tylko informacje o ilościach dóbr zlokalizowanych w magazynie, ale również znajdują się tam szczegółowe informacje o miejscu złożenia każdego poszczególnego dobra oraz o jego właściwościach. W systemie zapisane są również informacje o właściwościach i parametrach miejsca odkładczego, w którym złożone jest dane dobro. Powyższe informacje umożliwiają stworzenie tzw. "cyfrowej mapy" magazynu oraz pozwalają na zaimplementowanie w systemie algorytmów automatyzujących niektóre procesy decyzyjne, tak, aby odbywały się bez udziału człowieka. Umożliwia to znaczne zwiększenie wydajności realizowanych procesów, a co za tym idzie obniża koszty pojedynczej operacji magazynowej i przyczynia się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej magazynu na rynku usług magazynowych.

Artykuł zawiera 18640 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 16 lipiec 2018 06:44
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe