Zaloguj się

Analiza efektywności systemu Pick by light

 •  Sobczak Paweł
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza efektywności systemu Pick by light

Obecnie w procesach magazynowania coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne systemy informatyczne, które wspomagają procesy przepływu dóbr przez magazyn. Powszechnie stosowane są przenośne terminale PDA (z ang. Portable Data Access) oraz systemy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Rozwój wsparcia informatycznego przyczynił się do rozwinięcia kolejnych systemów wspomagających, w tym systemów WMS (z ang. Warehouse Management System) oraz informatycznych systemów komisjonowania.

Systemy komisjonowania zintegrowane z systemem WMS mają na celu zwiększenie wydajności procesu komisjonowania realizowanego w magazynie. W artykule przedstawiono wyniki analiz realizacji procesu kompletacji z wykorzystaniem systemu komisjonowania Pick by light zintegrowanego z systemem WMS.

System WMS
System WMS, czyli system zarządzania magazynem jest oprogramowaniem, którego głównym celem jest wsparcie przepływu informacji o wszystkich dobrach znajdujących się w magazynie. Aby system był w pełni wykorzystany muszą zostać spełnione ściśle określone obostrzenia. Informacje, które są zapisane w systemie ERP, czyli zagregowane informacje o ilości danego dobra w magazynie są niewystarczające do wykorzystania systemu WMS. Aby WMS działał poprawnie musi zostać do niego wprowadzona "cyfrowa mapa" magazynu. Wspomniana "mapa" to nic innego jak baza danych, w której zapisane są szczegółowe informacje o wszystkich miejscach odkładczych znajdujących się w magazynie. Dla każdego miejsca odkładczego zapisane są następujące dane:

 • parametry geometryczne miejsca (długość, szerokość, wysokość);
 • nośność;
 • wysokość na jakiej znajduje się miejsce;
 • odległość miejsca odkładczego od innych miejsc;
 • warunki klimatyczne panujące w miejscu odkładczym (temperatura, wilgotność, jasność itp.).

Oprócz informacji o miejscach odkładczych w systemie zapisywane są również szczegółowe informacje dotyczące każdego dobra, które może zostać przyjęte do magazynu. Informacje o dobrze muszą zostać wprowadzone do bazy przed jego przyjęciem, aby proces przyjęcia mógł odbyć się bez zbędnej zwłoki, która generowałaby straty czasu, niepotrzebne koszty oraz przyczyniałaby się do zmniejszenia wydajności magazynu. W systemie zapisywane są m.in. następujące informacje o dobrze:

 • jego parametry geometryczne;
 • warunki przechowywania (np. czy wymagana jest odpowiednia temperatura, jasność itp.);
 • termin ważności (dla produktów o ograniczonym terminie przydatności);
 • masa dobra.

Powyższe informacje w powiązaniu z informacjami o miejscach odkładczych umożliwiają zaimplementowanie w systemie WMS automatycznych algorytmów, które wspomagają procesy decyzyjne związane np. z rozlokowaniem dóbr w magazynie. Przykładowo informacja o terminie przyjęcia dobra na magazyn umożliwia zautomatyzowanie pracy magazynu pracującego w systemie FIFO (z ang. First In First Out, pierwsze weszło pierwsze wyszło) lub LIFO (z ang. Last In First Out, ostatnie weszło, pierwsze wyszło). Podobnej automatyzacji może zostać poddany magazyn pracujący w systemie FEFO (z ang. First Expired First Out, pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi). Dzięki wprowadzeniu danych do systemu nie ma potrzeby ręcznego sterowania procesem, wszystko odbywa się automatycznie a rola pracownika sprowadza się do kontroli i nadzorowania całego procesu. Przyczynia się to do zwiększenia wydajności magazynowania.
Kolejnym newralgicznym elementem działań magazynowych są procesy komisjonowania występujące w niektórych magazynach.

 

Artykuł zawiera 15350 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 16 lipiec 2018 06:45
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe