Zaloguj się

Bezpieczeństwo i monitorowanie procesu przepływu produktów w łańcuchu dostaw na przykładzie branży farmaceutycznej

  •  Sylwia Dobrodziej, Aleksandra Lisiecka
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Bezpieczeństwo i monitorowanie procesu przepływu produktów w łańcuchu dostaw na przykładzie branży farmaceutycznej

W dobie globalizacji bezpieczeństwo łańcucha dostaw ma niezwykle duże znaczenie nie tylko ze względu na optymalizację kosztów, lecz także na wykreowanie wiarygodnego obrazu firmy, co stanowi dziś jeden z nadrzędnych czynników warunkujących zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Temat bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw jest zatem jednym z najważniejszych zagadnień dla prawidłowego funkcjonowania każdego rodzaju przedsiębiorstwa, bez względu na rodzaj branży czy obszar działalności.

Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw stanowi jedno z najistotniejszych kryteriów ich oceny. Problematyka poruszana w artykule skupi się na dwóch sferach bezpieczeństwa: bezpieczeństwo wyrobów farmaceutycznych w procesie ich przepływu oraz bezpieczeństwo konsumentów.
Bezpieczeństwo wytwarzanych produktów stanowi cel nadrzędny szczególnie w przypadku branży farmaceutycznej. Dla każdego producenta niewątpliwy priorytet to bezpieczeństwo leku i jego jakość, dlatego też wytyczne dotyczące jakości materiałów wyjściowych wykorzystywanych do produkcji leków są obecnie najbardziej w porównaniu do innych branż.

Problematyka bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw
Bezpieczeństwo jest fundamentalną potrzebą i kluczową wartością człowieka. Istnieje wiele definicji bezpieczeństwa, gdyż pojęcie to występuje niemal w każdej dziedzinie naukowej i w zależności od obszaru i celów jest ono adekwatnie interpretowane. Bezpieczeństwo może być pojmowane zarówno jako stan, jak i proces. W ujęciu procesowym bezpieczeństwo to ta dziedzina aktywności danego podmiotu, której celem jest zapewnienie szans przetrwania oraz swobody wykonywania własnych interesów poprzez wykorzystywanie szans, ograniczanie ryzyka oraz zapobieganie wszelkim zagrożeniom. Bezpieczeństwo często pojmowane jest także jako sytuacja, w której większość zagrożeń zostało rozpoznanych, a ryzyko ewentualnych niepożądanych zdarzeń oszacowano, zredukowano i zaakceptowano.
Bezpieczeństwo przepływów w łańcuchu dostaw jest określeniem bardzo szerokim i złożonym. Czynników mających wpływ na bezpieczeństwo logistyki z punktu widzenia przepływu wyrobów w całym łańcuchu dostaw jest bardzo wiele. Należą do nich między innymi zagrożenia kradzieżą, warunki klimatyczne czy też różnego rodzaju wypadki i nieprzewidziane zdarzenia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo procesu realizacji dostaw. Problematyka bezpieczeństwa i monitorowania łańcucha dostaw jest związana z zagadnieniem ciągłości działania, które w odniesieniu do łańcucha dostaw pojmowane jest jako zachowanie sprawności i regularności realizowanych procesów od zaopatrzenia, poprzez produkcję, magazynowanie, transport, a także przepływ informacji w łańcuchu logistycznym. Do tego celu służą wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne a także postępowania awaryjne, czyli tzw. plany ciągłości. Są one tworzone na wypadek zdarzenia drobnych sytuacji awaryjnych, jak również sytuacji kryzysowych, które są niebezpieczne głównie ze względu na nieprzewidywalność oraz brak bezwzględnej kontroli nad przebiegiem przyszłych zdarzeń.

Artykuł zawiera 18850 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 20 czerwiec 2017 16:12
Zaloguj się by skomentować