Zaloguj się

Ocena niezgodności w zarządzaniu procesami magazynowymi

  •  Drzewiecka Milena, Stachowiak Agnieszka
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Ocena niezgodności w zarządzaniu procesami magazynowymi

Niezgodności są nieodłącznym elementem każdej organizacji. Zadaniem stanowiącym wyzwanie dla przedsiębiorców okazuje się dążenie do niedopuszczenia ich powstawania lub do wczesnego ich wykrycia i wyeliminowania. Szczególnie zadanie to powinno być realizowane przez organizacje podejmujące działania projakościowe.

Uwarunkowania gospodarcze sprawiły, że w ostatnich dziesiątkach lat duże znaczenie nabrała orientacja na jakość, przejawiająca się w takich działaniach jak wdrażanie systemów zarządzania jakością. Aktualnie duża liczba przedsiębiorstw posiada certyfikat zarządzania jakością według ISO 9001. Normy te odegrały niezwykle ważną rolę. Przyczyniły się bowiem do upowszechnienia i rozwoju systemów jakości w przedsiębiorstwach na całym świecie.

Niezbędne w zakresie właściwego utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością okazuje się wprowadzenie określonego systemu nadzoru nad niezgodnościami, zarówno tymi, które już wystąpiły, jak i potencjalnymi. Niezwykle ważne i krytyczne z punktu widzenia osiągnięcia zamierzonych celów zarządzania jakością są działania związane z identyfikacją i oceną niezgodności. Niezgodność rozumiana jako "niespełnienie wymagania" oznacza odchylenie stanu rzeczywistego od stanu pożądanego przez normę lub klienta. Stwierdzenie niezgodności nie musi wobec tego dotyczyć tylko i wyłącznie samego wyrobu czy usługi i procesów z tym związanych, ale również całego obszaru działalności organizacji, wszystkich realizowanych w niej procesów, zarówno głównych, jak i pomocniczych. Ważne wobec tego jest to, aby nadzór nad niezgodnościami prowadzić również w zakresie zarządzania procesami magazynowymi.

Proces magazynowy to "zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych". Zgodnie z podstawowym podziałem procesu magazynowego wyodrębnia się wobec tego następujące fazy: przyjmowanie, składowanie, kompletacja oraz wydawanie.

Przyjmowanie to odbiór towaru od dostawcy, który w momencie przekazania, wraz z fizycznymi dobrami przekazuje odpowiedzialność za potwierdzoną przesyłkę. W operacjach magazynowych wyróżnia się dwa typu przyjęć:

  • zewnętrzne – od dostawcy spoza przedsiębiorstwa
  • wewnętrzne – od dostawcy znajdującego się na terenie magazynu.

Przyjmowanie jest podprocesem w procesie magazynowym, składa się z wykonywanych w odpowiedniej kolejności czynności, których realizacja prowadzi do właściwego zakończenia podprocesu, a następnie procesu. Pierwszą z nich jest rozładunek dostawy. W zależności od infrastruktury magazynu wykorzystuje się do tego właściwe narzędzia, takie jak odpowiednie pojazdy transportujące i przeładunkowe. O doborze tych narzędzi, prócz infrastruktury, decyduje typ dostarczonych towarów. Kolejną czynnością jest sortowanie, które polega na identyfikacji poszczególnych elementów dostarczonej przesyłki i rozdzieleniu ich według podobieństw i różnic. Innym istotnym kryterium sortowania są wymagane warunki przechowywania danego produktu. Po zakończeniu sortowania każdy przedmiot należy poddać rejestracji. Istotnym ułatwieniem jest korzystanie z systemów identyfikujących, takich jak kody kreskowe, gdyż wraz z automatyczną identyfikacją towaru pozwalają one na wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych do systemu, jednocześnie określając proponowaną / zalecaną lokalizację towaru. Zanim jednak poszczególne pozycje asortymentowe / ładunki zostaną rozlokowane na odpowiednich regałach, wymagana jest kontrola ich stanu ilościowego oraz jakościowego.

Artykuł zawiera 27570 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 14 czerwiec 2017 14:42
Zaloguj się by skomentować