Zaloguj się

Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

  •  Gołaś Hanna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest zadaniem trudnym. Wymaga pokory i wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za pracowników i ich rodziny. Wymaga od menadżera kompleksowej wiedzy z różnych obszarów, np. obsługi klienta, psychologii, technologii, ekonomii, finansów, prawa pracy czy prawa ochrony środowiska oraz umiejętności które tą wiedzę będą potrafiły przełożyć na skuteczne i efektywne prowadzenie organizacji.

Na te zagadnienia nakładają się ciągłe zmiany w otoczeniu, zmiany wymagań prawnych, coraz większe wymagania klientów i wymagania interesariuszy oraz zdarzenia, o których wydawało by się, że zdarzają się innym a nie nam. Będąc w takiej sytuacji oraz w centrum "burzy" informacyjnej musi on podejmować wiele decyzji. Ale jak powiedział Vincent van Gogh "rybacy wiedzą, że morze jest niebezpieczne, a sztorm straszliwy, jednak nigdy nie traktują tych niebezpieczeństw jako wystarczającego powodu do tego, by pozostać na brzegu". Dlatego też menadżerowie, chcąc przetrwać i realizować cele jakie im postawiono, wdrażają różnego rodzaju narzędzia wspomagające ich pracę i zapewniające, że organizacja będzie funkcjonowała efektywnie. Do tych narzędzi zaliczyć można różnego rodzaju systemy zarządzania, projektowane i wdrażane w oparciu o międzynarodowe standardy np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ale również systemy wspomagające zbieranie danych liczbowych np. zintegrowane systemy informatyczne typu ERP. Bez zapewnienia powtarzalności, skuteczności i efektywności działań oraz bez dostępu do rzetelnych danych finansowo-produkcyjnych żaden menadżer nie może zarządzać przedsiębiorstwem w sposób konstruktywny. Do częstych przyczyn upadłości przedsiębiorstwa zalicza się m.in. niewłaściwą strukturę kadry zarządzającej, utratę rynku, licencji czy głównego dostawcy, brak jasno określonej misji i strategii, brak odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej, nietrafione inwestycje, działania niezgodne z prawem, brak płynności finansowej, nadmierne zadłużenie, klęski żywiołowe czy też zdarzenia losowe. Czy jest zatem system, narzędzie czy proces, który może przyczynić się do tego, aby menadżer nie był zaskoczony zdarzeniem mogącym doprowadzić do zatrzymania procesu, sprzedaży czy wręcz upadłości, a wręcz przygotować go na takie ewentualności i we właściwym czasie uruchomić właściwe procedury? Takim narzędziem jest systemowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Podejście systemowe
Charakterystykę podejścia systemowego należy zacząć od określenia definicji systemu, a następnie wskazania co oznacza "podejście systemowe". System zdefiniować można jako połączenie różnych elementów w jedną strukturę. Inaczej są to elementy powiązane ze sobą relacjami i tworzące całość jakościowo różną od sumy elementów lub zbiór elementów, mający określoną strukturę, tworzący całość o innych cechach niż cechy elementów.

 

Artykuł zawiera 16490 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 30 czerwiec 2017 15:37
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe