Zaloguj się

Czy jesteś gotowy na SaaS?

  •  Marek Wiązowski, Quantum Qguar
  • Kategoria: Logistyka

Według analizy Gartner Inc. z 2016 roku*, światowe wydatki związane z chmurą obliczeniową przekroczą w latach 2016 - 2020 kwotę biliona dolarów. Oznacza to, że niewątpliwie zbliża się moment, w którym używanie aplikacji w chmurze stanie się równie powszechne jak samo korzystanie z internetu.

SaaS (Software as a Service), czyli udostępnianie klientom poprzez łącze internetowe oprogramowania zainstalowanego w centrum hostingowym, upowszechniło się i uzyskało już wysoki stopień rynkowej dojrzałości. Analiza porównująca możliwość wdrożenia oprogramowania w metodach SaaS i tradycyjnej, staje się dla przedsiębiorców integralną częścią wyboru nowego systemu informatycznego.

 

Zalety modelu SaaS
Argumentem,  który najczęściej przemawia za wyborem koncepcji SaaS, jest znacznie niższa cena w porównaniu do modelu tradycyjnego. Wynika ona z ograniczenia lub wyeliminowania kosztów takich jak:

- zakup i utrzymanie serwerów
- posiadanie rozbudowanego działu IT dla utrzymania infrastruktury informatycznej
- jednorazowy zakup licencji (opłaty są regulowane w formie abonamentu)
- zakup licencji dodatkowych (systemy operacyjne, baz danych)

Inwestycja w oprogramowanie SaaS oparta jest o płatności miesięczne, łatwiejsze do udźwignięcia niż jednorazowy wydatek.

Kolejną zaletą aplikacji w chmurze jest wygoda użytkowników. Wszelkie techniczne aspekty związane z funkcjonowaniem oprogramowania leżą po stronie dostawcy oprogramowania. Czynności takie jak instalowanie aktualizacji, czy usuwanie ewentualnych usterek, dostawca systemu wykonuje u siebie. W klasycznym modelu wdrożenia systemu, wprowadzanie jakichkolwiek zmian i poprawek ma miejsce w instalacji pracującej u klienta. Oprogramowanie SaaS charakteryzuje relatywnie krótki czas wdrożenia. Pracownicy mają możliwość błyskawicznego rozpoczęcia pracy z systemem. Często wystarcza do tego kilkudniowe szkolenie użytkowników i konfiguracja systemu. Jest to bardzo duży atut w sytuacji, gdy potrzeba użycia aplikacji pojawia się nagle. SaaS może zainteresować te przedsiębiorstwa, które zamierzają korzystać z danego rozwiązania informatycznego przez pewien określony czas. Warto wtedy zbadać możliwość podpisania umowy tylko na okres, w którym system faktycznie będzie wykorzystywany, co pozwoli na optymalizację kosztów całego projektu.

 

Ograniczenia implementacji SaaS
Pomimo licznych zalet, rozwiązania SaaS niosą ze sobą pewne ograniczenia. Jednym z najistotniejszych jest brak możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Oprogramowanie udostępniane w tym modelu to wersja standardowa, tworzona z myślą o „typowym” odbiorcy.  Takiego systemu może się więc nie udać skonfigurować w taki sposób, aby sprostać wykluczającym się potrzebom wszystkich klientów. Zastosowanie modelu SaaS jest więc tym trudniejsze, im bardziej unikalnymi potrzebami legitymuje się dane przedsiębiorstwo.

Innym aspektem na który warto zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy, to wydajność pracy całego systemu.  Warto przetestować więc system dokładnie i zapisać w umowie odpowiednie parametry wydajności. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o najczęściej artykułowanej obawie związanej z modelem SaaS, a więc bezpieczeństwie pracy z systemem. Ponieważ oprogramowanie jest zainstalowane na sprzęcie będącym w posiadaniu dostawcy rozwiązania, szczególnego znaczenia nabiera jego rzetelność i wiarygodność. Warto również pomyśleć o asekuracji, takiej jak choćby powszechnie dziś stosowane kopie bezpieczeństwa. Co oczywiste, korzystanie z oprogramowanie SaaS wymaga stabilnego łączą internetowego o określonej przepustowości, w przeciwnym wypadku płynna praca z systemem może okazać się utrudniona.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o integracji aplikacji udostępnianych w modelu SaaS. Jeśli wymagane jest, aby oprogramowanie współpracowało z innymi systemami użytkowanymi w firmie (np. w ramach łańcucha logistycznego), należy ten problem jak najwcześniej omówić z dostawcą aplikacji, aby rozpoznać możliwości w tym zakresie.

Model SaaS posiada spory wachlarz zalet, ale czasami możemy też napotkać pewne ograniczenia. Oprogramowanie w chmurze to godna rozważenia opcja dla przedsiębiorstw, których wymagania mogą zostać zaspokojone przez standardową wersję systemu i nie wymagają rozwiązań „szytych na miarę”. Rezygnując z zaawansowanego dostosowania do indywidualnych potrzeb, przedsiębiorstwo otrzymuje system w znacznie niższej cenie, którego wdrożenie jest krótsze i nie obciążane utrzymaniem infrastruktury informatyczno-sprzętowej. Jest bardzo ciekawą alternatywą zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, organizacji o dużym rozproszeniu terytorialnym, firm o dużej zmienności potrzeb oraz tych, które nie dysponują w danym momencie budżetem na wdrożenie tradycyjne.

Marek Wiązowski, Quantum Qguar


*Market Insight: Cloud Shift — The Transition of IT Spending from Traditional Systems to Cloud

Ostatnio zmieniany w środa, 27 wrzesień 2017 09:42
Zaloguj się by skomentować